Ervaringsverhalen over de 2-daagse Masterclass Gemetastaseerd Mamma- en Longca. 1-2 april 2019 in Amersfoort met subsidie van V&VN Oncologie

Al een aantal jaar was ik van plan om de masterclass te gaan volgen. Door verschillende factoren is dit er steeds niet van gekomen. Dit jaar met subsidie van de V&VN eindelijk naar de masterclass!!
V&VN heel erg bedankt hiervoor, echt heel interessant en goed verzorgd!  

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?
Het congres heeft mij veel nieuwe kennis, tips en adviezen en enthousiasme opgeleverd!

Ik merk dat in mijn werk als coördinerend & palliatief oncologieverpleegkundigen de ontwikkelingen enorm snel gaan. Fijn om hier tijdens het congres bij stil te staan en meer achtergronden te horen. In de presentatie van dr J. Tol (internist-oncoloog) uit het Jeroen Bosch ziekenhuis werd uitgebreid ingegaan op behandelingsmogelijkheden en overwegingen hierin. Ik vond het interessant om meer te horen over CDK 4/6 remmers, antibody drug conjugaat en ontwikkelingen rondom immuuntherapie bij het mammacarcinoom. Op het gebied van het gemetastaseerde longcarcinoom gebeurd er ook enorm veel. Dr J.A. Burgers (longarts) uit het Antoni van Leeuwenhoek heeft uitgebreid hierover gesproken en veel verteld over ontwikkelingen mbt immuuntherapie en b.v. behandelmogelijkheden op het gebied van EGFR mutaties. Op het gebied van nieuwe behandelingen liggen er bij beide patiënten groepen nog veel uitdagingen.

Dinsdag vond ik de presentatie van drs. B.B.M. Suelmann, (internist-oncoloog) uit het UMCU heel interessant. Ze heeft verschillende klachten in de palliatieve fase doorgenomen en hier veel praktische tips en adviezen bij gegeven. Leuk om zo via verschillende casussen mijn kennis te vergroten. De presentatie van dr A. Vondeling (klinisch geriater) uit het Diakonessenhuis heeft mij ook enthousiast gemaakt om de zorg voor de oudere patiënt beter neer te zetten. Dit is een groep die de komende jaren steeds groter zal worden en belangrijk om hier goede overwegingen te maken en anders naar te kijken.

2.     Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Ik ben van plan om een klinische les op de afdeling te geven met de high lights van het congres.

3.     Zou je collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou halen.

Ik ga zeker collega’s aanraden om subsidie aan te vragen. Het is heel makkelijk en het levert je heel veel op! Ik denk dat het beste is om hier meer bekendheid aan te geven (dus mond op mond reclame is belangrijk, maar ook via b.v. oncologica, tijdens landelijke oncologiedagen, enz). Veel collega’s weten niet van het bestaan af.

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk? Motiveer je antwoord.

Ja, dit kan ik zeker weten. In de presentaties werd er veel gewerkt met casuïstiek. Dit maakt het heel praktisch en geeft veel handvaten voor de praktijk. 

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te netwerken? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Ik vind het belangrijk om tijdens een congres of scholing te netwerken. Het is erg interessant om te horen hoe het in andere instellingen geregeld is en hoe daar de oncologische zorg ingericht is. Zo leer je van elkaar en kun je elkaars sterke punten gebruiken.

Vriendelijke groet, Anita van der Poel, Coördinerend & palliatief oncologieverpleegkundige, Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

 

 

Op 1 en 2 april 2019 heb ik, doordat ik een subsidie toegekend heb gekregen van de V&VN, deel kunnen nemen aan de Masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom.
Voor mij een waardevolle aanvulling, aangezien ik mezelf als casemanager oncologie van zowel polikliniek interne oncologie als longgeneeskunde wil blijven ontwikkelen in mijn professionaliteit. Ook hoop ik hierdoor meer te kunnen groeien als empathisch en betrokken verpleegkundige voor deze groep patiënten.

In mijn functie als casemanager voor de longoncologie word ik al vroegtijdig erbij gevraagd in het traject van diagnostiek en wandel ik mee tot en met de fase van best supportive care. We zijn bezig om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor de implementatie van immunotherapie binnen ons ziekenhuis. Hier worden mijn collega’s en ik actief bij betrokken net zoals bij alle nieuwe ontwikkelingen binnen de longoncologie. Kortom, alle verbreding van kennis is meer dan welkom.

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Het congres heeft mijn kennis aangescherpt, me bewuster gemaakt en me nieuwe inzichten gegeven.
In de sessie over diagnostiek en behandeling en nieuwe anti tumor therapie werden alle behandelmogelijkheden besproken en met name de doelgerichte therapie, parp-remmers en immunotherapie werden nader toegelicht. Materie die niet onbekend is omdat het een onderwerp is bij veel symposia en congressen. Toch vind ik herhaling fijn omdat ik op deze manier mijn kennis hierover mij steeds meer eigen weet te maken.  

Wat ik vooral heb geleerd is te blijven kijken naar de patiënt: hoe gaat het echt met iemand? Is er met de huidige behandeling nog kwaliteit van leven? Wat kun je bij symptomen/klachten uitvragen om er meer achter te komen wat er aan de hand zou kunnen zijn waardoor je een meer effectievere behandeling kunt geven. Duidelijkheid is van belang: wat kan iemand nog verwachten? Dit geeft minder onzekerheid waardoor er meer kwaliteit van leven is en de patiënt beter kan accepteren wat er aan de hand is. Het zijn items die ik heel goed toe kan passen in mijn dagelijkse werk omdat ik naast psychosociale ondersteuning ook een groot deel van het klachtenmanagement voor mijn rekening neem.

De sessie over beeldvorming bij gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom was uiteindelijk verrassend interessant. We werden meegenomen door de ogen van een radioloog en hebben uitleg gekregen wat je ziet in beeldvorming. Het is fijn om hierin meer diepgang te krijgen waardoor ik nu beter kan kijken naar röntgenbeelden.

De sessie over bijwerkingen van immunotherapie gaf niet persé nieuwe inzichten, maar doordat we mee werden genomen in een casus werd de theorie op een andere manier besproken. De tip om de richtlijn van bijwerkingenmanagement van de ESMO 2018 als naslagwerk te gebruiken tijdens het klachtenmanagement/het gesprek met de patiënt vond ik heel waardevol. Ik ga dit meenemen naar mijn werkveld en presenteren aan mijn collega’s.

De geriater, die het onderwerp de oudere patiënt met een gemetastaseerde ziekte onder de loep nam, heeft me overtuigd van de rol die de geriater kan hebben in de oncologische zorg. Er is een groot verschil in mensen en al helemaal in de ouder wordende mens en dus is het goed om te kijken hoe je kunt ondersteunen in de belasting die een behandeling met zich meebrengt en wat iemand nodig heeft. In het oncologie team zijn we nog aan het zoeken naar wat die rol zou kunnen/moeten zijn bij de kwetsbare oudere. Door deze presentatie kan ik meedoen in de discussie die hierover gaande is. 

Het praatje van de psycholoog over het gesprek met je patiënt was geweldig. Een onderwerp dat er altijd toe doet. Het heeft mij weer bewuster gemaakt wat ik kan doen om de communicatie nog waardevoller te maken voor zowel de patiënt als mezelf.

Op welke wijze ga ik de verkregen kennis overdragen op collegae.

In een bespreking met alle teamleden van het oncologieteam kan ik mijn kennis delen. Verder zal ik de nieuwe kennis tav immunotherapie overbrengen aan mijn directe collega’s van het longteam zodat we dit mee kunnen nemen bij de implementatie hiervan in de praktijk.

Zou ik collegae aanraden om subsidie aan te vragen?

Als je een subsidie toegekend krijgt, krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een masterclass waarvoor je misschien niet de mogelijkheid krijgt/hebt om er naar toe te gaan. Het is een dankbaar cadeautje om kennis en inzichten te kunnen verbreden, nieuwe mensen te ontmoeten en met een frisse blik en enthousiast gevoel je werk weer in te stappen. Dat heeft het mij in ieder geval gebracht. Dus is zou het anderen zeker aanraden.

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in je werk?

Deze masterclass was heel erg gericht op de praktijk, de patiënt en onze rol als professional in het traject dat de oncologische patiënt af te leggen heeft. Het heeft mij het gevoel gegeven dat ik met een frisse blik en enthousiast gevoel weer in mijn werk kan stappen en zoals ik hier boven al beschreven heb, zijn er zeker dingen die ik kan meenemen om meer optimale zorg te kunnen geven.

Betekent een congresbezoek voor mij tevens een kans om te netwerken?

Om eerlijk te zijn vond ik het best spannend omdat ik alleen kwam en ik er tegen op zag hoe het netwerken zou gaan. Het is uiteindelijk heel erg meegevallen en leuk geworden. Iedereen komt met een gevoel van enthousiasme, je zoekt elkaar toch op (vooral als je alleen bent) en je krijgt echt de gelegenheid om contact te maken met anderen. Het is uiteindelijk wat je er zelf van maakt.

Het zijn twee hele mooie dagen geworden waarbij bij mij vooral het gevoel van dankbaarheid is blijven hangen.

Vriendelijke groeten, Kristel van den Bogaart, Casemanager oncologieverpleegkundige, ziekenhuis  Bernhoven, Uden.

 

 

Wat een leuke en boeiende scholing was het.

Op 1 en 2 april 2019 ben ik naar de masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom in Amersfoort geweest. Ik ben hierdoor weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandelopties en de bijbehorende verpleegkundige interventies bij deze groep. Er was een gevarieerde groep sprekers met een duidelijk verhaal. Het programma zat goed in elkaar en de onderwerpen sloten goed aan bij de praktijk. Ik heb veel nieuwe kennis opgedaan en er is voor mij ook veel bekende informatie herhaald.

Ik heb op deze dagen bijvoorbeeld geleerd hoe PARP-remmers werken bij het BRCA-gen. Dat de combinatie chemo-immuuntherapie standaard 1e-lijns behandeling gaat worden bij NSCLC, in verband met een aanzienlijk betere overlevingskans. Waarom de classificatie van een tumor niet altijd makkelijk te bepalen is. Wat de radiotherapeut in de palliatieve fase allemaal kan betekenen voor de patiënt. Enthousiast werd ik ook van het verhaal van de psychologe waarbij we mooie tips hebben gekregen over welke vragen je kunt stellen in een ondersteunend gesprek, in de palliatieve of terminale fase. Te veel eigenlijk om alles op te noemen.

De grootte van de groep nodigde uit om elkaar te spreken. De sfeer was goed en het was interessant om van anderen te horen hoe het bij hen in de praktijk gaat. Hiervan kan ik ook weer dingen mee nemen naar mijn eigen werkplek.

Ik heb door de informatie uit de masterclass beter inzicht in wat de specificatie van een tumor kan betekenen voor de huidige behandeling van mijn patiënten. En ik heb achtergrond informatie en praktische handvatten gekregen voor mijn werk in de praktijk. Hierdoor kan ik nog betere zorg geven. Ik kan anderen dan ook zeker aanraden om ook subsidie aan te vragen. Mijn opgedane kennis ga ik delen met mijn collega’s en de leerlingen op de afdeling door middel van een groepsbespreking.

Kortom ik heb twee inspirerende, zeer goed verzorgde, leerzame dagen gehad met interessante onderwerpen. Zeker de moeite waard.

Marloes Broersen | Oncologieverpleegkundige| Antoni van Leeuwenhoek

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)