Ervaringsverhalen over de 2-daagse Masterclass Gemetastaseerd Mamma- en Longca., 10-11 april 2017 in Amersfoort, met subsidie van V&VN Oncologie

Ervaringsverhaal van Janneke Bijman, Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg, Vitras.

Hierbij zijn het verslag en een foto voor op de website van V&VN Oncologie. 

Ik wil meteen nog van de gelegenheid gebruik maken om jullie nogmaals heel hartelijk te bedanken voor de verleende subsidie. Het was een leerzame en nuttige bijscholing, de opgedane kennis heb ik al kunnen delen met sommige oncologische patiënten die ik begeleid. 

Ik ga mijn collega aansporen deze subsidie ook aan te vragen voor deze masterclass. 

Op maandag 10 april was het dan zover: de eerste dag van de masterclass gemetastaseerd mama- en longcarcinoom. Al verschillende jaren was ik van plan om deze masterclass te volgen, maar door allerlei factoren was er nog steeds niet van gekomen. Met subsidie van V&VN Oncologie is het er dit jaar daadwerkelijk van gekomen.  

In mijn werk als oncologieverpleegkundige in de thuiszorg, kom ik bijna dagelijks wel cliënten tegen van deze twee doelgroepen. Sommige van mijn cliënten worden of werden behandeld met nieuwe, mij minder bekende middelen. Behandelplannen wijzigen voortdurend door vernieuwde inzichten en nieuwe middelen die op de markt komen. In de lezing van dhr dr. J.A. Burgers, longarts van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis over gemetastaseerd NSCLC, kwam er uitleg over nieuwe middelen zoals nivolumab en permolizumab: immunotherapie bij mensen met longkanker. Ook andere nieuwe middelen, die ik al gezien had bij mijn patiënten, werden besproken.

Ook de andere sessies op maandag over ouderen met een gemetastaseerde ziekte, angst bij kanker, voeding en nieuwe anti- tumor therapieën waren zeer de moeite waard. Veel informatie en erg leerzaam.  

Het was een strak programma was, maar het bleef boeiend tot het einde van de dag. Tussendoor in de (korte) pauzes werd er goed voor de inwendige mens gezorgd, steeds was er koffie en/of thee met wat lekkers erbij en tussen de middag een heerlijke lunch. Na afsluiting van het maandagprogramma om 18.45 uur, was er in de avond onder het genot van een heerlijk diner, tijd om met collega’s, meest uit ziekenhuizen, in gesprek te gaan en te netwerken.  

Dinsdag 11 april, na een heerlijk ontbijt met vers brood, een eitje en hangop met verse vruchten en allerlei soorten cruesli , kon ik er weer vol tegen aan.  

Dhr. dr A de Graeff, internist-oncoloog van het UMC Utrecht, startte deze dag en gaf ons veel informatie over nieuwe inzichten en behandelmethoden bij vrouwen met een gemetastaseerd mamacarcinoom. Helaas zijn er wat betreft mogelijkheden met immunotherapie voor borstkankerpatiënten de laatste jaren niet zo veel nieuwe ontdekkingen gedaan.

Ook de sessies over beeldvorming en radiotherapie waren leerzaam. De sprekers waren allen zeer gepassioneerd over hun onderwerpen en brachten hun kennis met enthousiasme aan ons over. Er was bij alle sessies veel gelegenheid om vragen te stellen en daar werd veel gebruik van gemaakt zodat het heel interactief was.  De informatie over AYA’s kwam mij zeer van pas, daar ik een jonge vrouw van 27 jaar met borstkanker (gelukkig niet gemetastaseerd) begeleid. Ik ga haar zeker op attenderen op het beveiligde internetplatform. De laatste lezing over hoop bij kanker, maakte ook veel los in de groep. Ik denk dat iedereen wel die hoopvolle woorden herkende die, gezien de prognose van de patiënt, eigenlijk nergens op slaan.

Mijn conclusie is dat ik veel kennis heb op gedaan, die zeker relevant is voor mijn beroepspraktijk in de thuiszorg. Het waren twee nuttige en leerzame dagen, die door de mooie accommodatie en de goede catering, ondanks het strakke programma, toch als uitje aanvoelden. Ik wil deze masterclass dan ook van harte aanbevelen bij andere collega’s uit de thuiszorg!!

Met vriendelijke groet, Janneke Bijman, Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg, Vitras


 

Ervarinsgverhaal van Jakobine Rijken, oncologieverpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoek

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Het programma was deze dagen erg goed opgesteld. Interessante onderwerpen die goed verdeeld waren over de dag. Op deze manier had je de energie om elk onderwerp goed te volgen . Tijdens het congres was er veel herhaling m.b.t. het long- en mammacarcinoom vanuit de oncologie-opleiding. Persoonlijk vond ik het prettig om dit weer even op te halen. Daarnaast werden wij geïnformeerd over de actuele stand van zaken m.b.t. diagnostiek, behandelingen, de AYA-poli e.d.

Het resultaat van deze dagen is dat ik weer betere zorg kan leveren aan mijn patiënten. Ik ben op de hoogte van de actuele zaken rondom hun ziektebeeld en heb daarnaast nog specifieke aandachtspunten gekregen m.b.t. voeding, begeleiding rondom psyche e.d.

Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

De hoogtepunten van deze dagen ga ik samen met mijn collega’s opstellen in een gezamenlijke mail om dit voor iedereen beschikbaar te stellen. Daarnaast pas ik mijn verkregen kennis toe in de directe patiëntenzorg en tijdens overleggen met mijn collega’s.

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Absoluut, d.m.v. de subsidie krijg je een mooie kans om je kennis gespecificeerd op je vakgebied te vergroten in het gezelschap van collega’s.

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

Ja, het was erg fijn dat de onderwerpen zo actueel waren. Op deze manier ben je weer helemaal op de hoogte rondom het gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom en kan ik dit weer toepassen in mijn werkzaamheden.

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Tijdens dit congresbezoek was er genoeg ruimte om te netwerken met andere oncologieverpleegkundigen e.d. Erg leuk en leerzaam, want op die manier hoor je ook de oncologieverpleegkundigen in andere ziekenhuizen met bepaalde situaties om gaan. 

Jakobine Rijken, oncologieverpleegkundige, Afdeling Longgeneeskunde, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

 

 

Ervaringsverhaal van René Bakker, casemanager long-oncologie, Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Op de oncologiedagen werd ik door mijn collega’s erop geattendeerd dat ook dit jaar weer de masterclass mamma-longcarcinoom werd georganiseerd, maar werd ik er vooral ook op geattendeerd dat er ook voor deze masterclass subsidie beschikbaar was via de V&VN Oncologie. Motivatiebrief was snel geschreven en begin januari kreeg ik dan ook bericht dat ik was uitgenodigd om deze masterclass bij te wonen. 

10 April kwam ik aan bij het mooi gelegen hotel in Amersfoort, vlakbij het nu spookachtige ziekenhuis 'de Lichtenberg' wat gesloopt wordt. Aangekomen en aangemeld, werden we hartelijk ontvangen en kon ik direct kennis maken met de andere verpleegkundigen uit het hele land die gekomen waren voor deze masterclass.

De aftrap was voor Sjaak Burgers, longarts uit het NKI-AVL om direct dieper in te gaan op het longcarcinoom. Dit was een goede aftrap voor een interessante dag, hierna volgde nog Hans Blauwgeers over de pathologie, met veel diepgang met betrekking tot de diagnostiek rondom longcarcinoom en mammacarcinoom en waarin de vernieuwing op dit moment te vinden is: steeds meer vinden op steeds minder weefsel. Hierna kwam Ed Schuuring, klinisch moleculair bioloog uit het UMCG uitleg geven over de nieuwe anti-tumor therapieën en de rol van de moleculaire pathologie hierbij.

De dag ging verder met Ingeborg Kuper over ouderen met een gemetastaseerde ziekte, en de rol van de klinisch geriater bij deze groep: Hoe voorspel je de impact van een behandeling bij een oudere met een gemetastaseerde ziekte? Tineke Vos, psychiater in HMC+ gaf een mooie interactieve presentatie over angst in de palliatieve fase waarbij de groep een goede discussie had over ontkenning. En na een korte pauze met snack kwam de laatste presentatie van de 1e dag, de presentatie van Herma ten Have, oncologiediëtist. Wanneer geef je comfort voeding, wanneer volgens de berekende behoefte?

Na deze laatste presentatie had iedereen even tijd om de hotelkamer op orde te brengen en zich eventueel op te frissen voor het diner ’s avonds in het hotel. Ook dit was weer prima verzorgd, net als de lunch, en de keuze was groot. Tijdens het diner gezellig met diverse collega’s ervaringen kunnen uitwisselen en verschillen tussen de ziekenhuizen kunnen bespreken.

Na een prima nacht verscheen iedereen weer fris voor dag 2. De dag begon met een interessante presentatie van Alexander de Graaf, internist-oncoloog uit het UMC Utrecht over het mammacarcinoom.  Hierna mocht de groep aan de slag met dr van Everdingen, radioloog uit het Diakonessenhuis. Zelf een CT beoordelen, en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het maximale uit de beeldvorming wordt gehaald. Christa Gadellaa-van Hooijdonk, AIOS radiotherapie uit het UMC Utrecht nam de groep mee naar o.a. de “one-stop palliation poli”  in Utrecht, waarbij patiënten in 1 dag gezien en bestraald worden in de palliatieve setting. De dag werd vervolgd met Rosemarie Jansen, die een mooie presentatie gaf over AYA’s binnen de mamma- en longcarcinomen met 2 verhalen die zeker binnen zijn gekomen. De afsluiter van deze 2e dag was voor Corine Nierop, die een presentatie gaf over hoop bij kanker, en de rol van hoop. Dit sloot mooi aan op de presentatie op de 1e dag waarbij al gesproken was over ontkenning.

Na 2 volle, leerzame dagen werd de tas weer gepakt, en was het tijd om de Amersfoortse berg weer te verlaten met een hoop kennis, inspiratie en verhalen uit andere ziekenhuizen en terug te keren naar de polder rondom Alkmaar. Ik kan iedereen die werkzaam is binnen de oncologie, of dat nu op de polikliniek is, de verpleegafdeling of op een dagbehandeling zeker aanraden om deze masterclass een volgende keer bij te wonen. Je vindt er zeker diepgang, de sprekers weten waar zij over spreken en de accommodatie is prima geregeld!

Erg leerzaam geweest, nogmaals hartelijk dank voor de subsidie en daardoor de mogelijkheid om deze masterclass te bezoeken!

René Bakker, casemanager long-oncologie, Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.

 

Ervaringsverhaal van Leontine Nederend, Verpleegkundig Specilaist i.o. Longoncologie, Meander MC, Amersfoort

Op 10 en 11 april ben ik met subsidie naar de masterclass gemetastaseerd long- en mammacarcinoom geweest. Het was een ontzettend leerzame masterclass en een feestje om bij te mogen zijn. Het was een veelzijdige masterclass met verschillende sprekers.

Er werd gesproken over de nieuwste ontwikkelingen, maar dan op een actuele en vernieuwende manier. Ook diagnostiek en psychosociale zorg kwamen aan bod. Het niveau van sprekers en inhoud was hoog. Ik heb meer kennis opgedaan en kennis verdiept, wat het dagelijks werk ook tegenkom. Ik spreek hierover met mijn collega’s en deel mijn kennis. Wat onverwachts erg fijn was, was dat bij de masterclass een overnachting zat. Dit gaf de kans om ontspannen na te praten over de lezingen en ook over praktijksituaties. Het was leerzaam om te horen hoe anderen dingen aanpakken en om kennis te delen. Ook geeft het mogelijkheid om in nieuwe situaties contacten te leggen met andere ziekenhuizen.

Het aanvragen van subsidie kan ik iedereen aanraden. Door de subsidie was ik in de gelegenheid om naar deze masterclass te gaan. Het aanvragen van subsidie is niet moeilijk en  bied je de kans om toch naar scholingen of congressen te gaan van hoog niveau, waar je anders misschien niet de mogelijkheid toe had. 

Leontine Nederend, Verpleegkundig Specialist i.o. Longoncologie, Meander MC, Amersfoort.

 


Ervaringsverhaal van Hester Scheffer, oncologie/palliatieve zorg verpleekundige, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk.

Niet verwacht maar wel gekregen (waarmee blij verrast!): subsidie om deel te mogen nemen aan deze tweedaagse masterclass! Ik ben oncologieverpleegkundige en met name werkzaam met patiënten in de palliatieve fase. Mijn interesse was dan ook groot in deze masterclass. Niet alleen was ik geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen maar zeker ook in de onderwerpen als ‘angst’ en ‘hoop’.

De herkenning vanuit de praktijk tijdens de bespreking van deze twee onderwerpen was groot. Het belang van het exploreren van de angst kwam duidelijk naar voren evenals het feit dat wanneer mensen hoop uiten dit een uiting is van hun diepste verlangens en geen ontkenning van de realiteit.

De sprekers van alle lessen waren erg enthousiast en duidelijk expert op hun vakgebied.

In de les van dhr. de Graaff werd uitgebreid ingegaan op de symptomatologie die op kan treden bij een gemetastaseerd mamacarcinoom. In de lessen van de heren Burgers en Schuuring kwamen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het gemetastaseerde longcarcinoom aan bod.  Ook hierin was de herkenning vanuit de praktijk groot wat het leerrendement voor mij vergrootte.

Daarnaast was er ook specifiek aandacht voor voeding, ouderen én jong volwassenen met een gemetastaseerde ziekte. Door de combinatie van al deze onderwerpen werd de patiënt breed belicht wat ik erg positief vond.

Naast het goed in elkaar stekende programma en daarbij behorende sprekers was de locatie (hotel Regardez Berg) ook helemaal fijn! De inrichting was mooi, het eten was heerlijk en het gezelschap van collega’s uit andere ziekenhuizen en zorgsettingen goed. Door met elkaar in gesprek te gaan over de dagelijkse praktijk kom je ook tot andere inzichten.  Ik heb deze dagen niet alleen als leerzaam maar zeker ook als ontspannend en gezellig ervaren.

De, voor mij, meest opvallende highlights wil ik teruggekoppelen naar verschillende collega’s binnen mijn ziekenhuis ( poli long, diëtetiek). Ik denk hierbij aan nieuwe behandelmogelijkheden en MDO-opzet en voeding in relatie tot bepaalde chemokuren.

Al met al waren het twee inspirerende en afwisselende dagen waarin er enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen werd gesproken maar waar er ook veel ruimte was voor vragen en inbreng van de deelnemers. Dit maakte de lessen interactief. Ik geloof dat ik over een aantal jaar weer een aanvraag voor subsidie ga indienen..

Hester Scheffer, oncologie/palliatieve zorg verpleekundige, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk.

 

 

Ervaringsverhaal van Anita Veldman, Oncologieverpleegkundige, Dagcentrum ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen.

Maandag 10 april was het dan zover. De tweedaagse masterclass mamma- en longcarcinoom zou om 10.00 starten. In februari had ik de stoute schoenen aangetrokken en de subsidie aanvraag ingediend. Aangezien er op onze afdeling weinig geld voor scholingen is, en ik erg geïnteresseerd ben in de long- en mamma oncologie. Binnen ons dagcentrum zijn we bezig om het casemanagement beter neer te zetten, waarbij ik mij wat meer met de longoncologie zal bezig houden. Dus was ik ook erg benieuwd, hoe dit in andere ziekenhuizen (perifere), is geregeld. Ik ging alleen op pad, wel wat ongemakkelijk, maar dit dwingt je tot netwerken. En zo heeft elk nadeel z’n voordeel.

De dag startte met een zeer boeiende presentatie van dr. Burgers, longarts in het AVL. De ontwikkelingen binnen de longoncologie gaan razendsnel, goed om even bijgepraat te worden. De rest van de dag was allemaal al even boeiend. Met presentaties over de nieuwe anti-tumor therapie, ouderen met gemetastaseerde ziekte, angst en voeding bij kanker. Veel nieuwe dingen gehoord, of het geheugen is weer deels opgefrist en zeker weer een nieuwe dosis enthousiasme is ontstaan. De gehele dag was verder prima verzorgd, koffie, thee, taartjes en heerlijke lunch.

’s Avonds stond er een heerlijk dinerbuffet voor ons klaar en was er volop tijd om te netwerken. Daar heb ik dan ook goed gebruik van gemaakt. Het is goed om te horen, dat je het als afdeling best goed op de rit hebt, en iedereen tegen bepaalde dingen aanloopt. Het is in ieder geval zo goed om ervaringen uit te wisselen!!

De volgende dag was het programma al net zo interessant, nu stond het mammacarcinoom iets meer in de schijnwerpers. Met ook een zeer goed verhaal van dr. De Graaff uit het UMC Utrecht. En allemaal zo herkenbaar, door dat je dagelijks met deze patiëntengroepen werkt. Verder kwamen de onderwerpen radiotherapie en beeldvorming bij gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom aan bod. Een indrukwekkende presentatie van mevr. R.M. Jansen over jongeren en gemetastaseerde ziekte. Met het passende onderwerp Hoop bij kanker werd de tweedaagse masterclass afgesloten.

Ik vond het een super masterclass. Goede onderwerpen, zeer bruikbaar ook in de praktijk. De nieuwe ontwikkelingen rondom de immunotherapieën en behandelvormen voor gemetastaeerd mammaca, zijn zeker ook van toepassing op ons dagcentrum. Zinvol om dit met collega’s te delen. Het heeft zeker mijn kennis vergroot, hierdoor kun je ook nog gerichter naar de ziektebeelden/behandelingen kijken, gerichter vragen stellen en je kennis delen.

Bijzonder dat al deze sprekers er voor ons wilden zijn. Mijn dank hiervoor. Maar ook de organisatoren van de masterclass, niets anders dan lof.

Ik raad zeker mijn collega’s aan, om ook gebruik te maken van de subsidie regeling. (Heb dit al gedaan). Maar niet alleen mijn collega’s, iedereen die dit leest!

Anita Veldman, Oncologieverpleegkundige, Dagcentrum ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen.

 


Ervaringsverhaal van Barbara Teufl, Verpleegkundig consulent oncologie, Treant Zorggroep, Locatie Bethesda Hoogeveen.

In mijn werk als verpleegkundig consulent oncologie ben ik casemanager voor onder andere patiënten met mamma- en longcarcinoom.
Naast het begeleiden en voorlichten van patiënten woon ik ook MDO's bij en houd het zorgproces en de doorlooptijden in de gaten. Daarnaast ben ik betrokken bij het opstellen van zorgpaden en het maken van Patiënt Informatie Dossiers.

De masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom stond al geruime tijd op mijn "verlanglijstje". Aangezien ik sinds enige tijd ook longpatiënten onder mijn hoede heb, was dit het moment om mij aan te melden! Een collega maakte mij attent op de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie. Zo gezegd, zo gedaan. Ik was blij verrast met de toekenning van mijn aanvraag voor subsidie voor de Tweedaagse Masterclass in Amersfoort.

Beide dagen waren gevuld met een boeiend en divers programma. Strak gepland, voldoende ruimte voor het stellen van vragen en er vond goede interactie plaats. De gehele masterclass was van een hoog niveau.

De opgedane kennis ga delen met mijn collega's in een volgende teambespreking. De ter beschikking gestelde presentaties zal ik hiervoor gaan gebruiken en verspreiden. Daarnaast heb ik ook handvatten gekregen om de kennis in de directe patiëntenzorg en in de multidisciplinaire samenwerking toe te passen.

Zeer interessant vond ik de ontwikkelingen op het gebied van biomoleculaire pathologie en de nieuwe antitumor therapie. Landelijk worden biomoleculaire MDO's opgezet om de kennis en kunde op dit gebied steeds verder te vergroten. Aangezien er zonder nauwkeurige diagnostiek geen juiste behandeling mogelijk is, wordt er kritisch gekeken naar de grensgebieden in de verslaglegging en worden zogenaamde zekerheden ter discussie gesteld.

Leerzaam vond ik het om uitgebreid stil te staan bij de interpretatie van de radiologische beeldvorming met diverse technieken om de mate van metastasering vast te stellen. Tijdens de MDO's in mijn dagelijkse werk is beeldvorming een belangrijk onderdeel, maar ontbreekt de tijd om hier uitgebreid vragen over te stellen. Het belang van de disciplines binnen de oncologie die verantwoordelijk zijn voor het stellen van diagnoses is niet nieuw, maar ik werd me er weer meer van bewust.

In een zeer boeiende en interactieve presentatie werd stil gestaan bij het thema angst. Kwesties als wat is pathologisch, wat zijn de oorzaken van angst en hoe kun je patiënten hierin ondersteunen, hoe begeleid je iemand die met praten over angst niet te bereiken is? Vragen die heel nauw aansluiten bij mijn dagelijks werk.

De impact van gemetastaseerde ziekte op AYA's kwam uitgebreid aan bod. Hoewel deze groep patiënten de minderheid in mijn dagelijks werk vormt, vond ik het nuttig en waardevol en zijn tal van de adviezen over bijvoorbeeld werk en verzekering in mijn ogen ook toepasbaar op oudere patiënten waar ik mee te maken heb.

Aan de organisatie wil ik mijn waardering uitspreken voor deze twee dagen! Het geheel was van het begin tot het einde goed verzorgd. Men heeft een interessant programma van hoog niveau met boeiende sprekers weten samen te stellen. Door de overzichtelijke grootte van de groep heerste er een gemoedelijke sfeer en was er voldoende ruimte en tijd om te netwerken.

Het onderkomen en de verzorging met luxe maaltijden maakten het geheel compleet. Ik heb genoten!

Mijn advies aan collega verpleegkundigen: Meld je aan voor de volgende Masterclass en maak gebruik van de mogelijkheid van het aanvragen van de subsidie! De hoeveelheid informatie en kennis die je in twee dagen op kan doen is enorm en geeft een geweldige stimulans weer opgefrist de praktijk in te gaan. 

Barbara Teufl, Verpleegkundig consulent oncologie, Treant Zorggroep, Locatie Bethesda Hoogeveen.

 

 

Ervaringsverhaal van Marieke Zwienink, verpleegkundige en casemanager longoncologie, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem.

Bij deze wil ik graag gebruik maken om even iets te kunnen vertellen over de zeer goed georganiseerde "Masterclass Gemetastaseerd Mamma- en Longcarcinoom" op 10 en 11 april 2017.

Waarom subsidie aanvragen?

Een tijd terug werd ik geïnformeerd door een collega dat de V&VN jaarlijks subsidie voor scholing verstrekt aan oncologieverpleegkundigen. Tot nu toe had ik daar nog geen gebruik van gemaakt en dat is wat ik wel even wil benadrukken: jammer, had ik eerder moeten doen.

Mijn dank is groot, het aanvragen van de subsidie is al een leuke opdracht. En dan een mail krijgen dat je mag gaan, voelt als een soort prijs. Het is een kostbare scholing en als de instelling waar je werkt boven het budget is uitgekomen voor scholing is dit wel de kans te kunnen gaan. Dus ik wil graag collega’s erop wijzen deze mogelijkheid niet te laten liggen.

Wat heeft het congresbezoek mij opgeleverd?

Het programma was zeer divers en allemaal stuk voor stuk boeiende onderwerpen; de tijd vloog voorbij! Bij elke spreker heb ik wat mee kunnen nemen voor in de praktijk.

Hieronder volgt het programma van deze twee dagen en in het kort wat mij uit de presentaties het meest bij is gebleven.

De aftrap werd gedaan door dr. J.A Burgers, longarts in het AVL. Een mooie en duidelijke presentatie over "De diagnostiek en behandeling van het gemetastaseerd longcarcinoom". Een goede mutatie analyse zo belangrijk, geduld is vaak gewonnen tijd!

Daarop volgend werd ingegaan op "Nieuwe anti tumor therapie" door dhr. drs. J.l.G. Blauwgeers, patholoog OLVG en dhr. prof. dr. E. Schuuring, klinisch moleculair bioloog in de pathologie UMCG: "Bij resistentie van doelgerichte therapie opnieuw proberen weefsel te krijgen en ga sequensen/blijf nieuwe therapie zoeken". Liquid biopsy is de toekomst. Wat doet een klinisch moleculair bioloog nu precies. Uitleg over het 'PATH project, Predictive Analysis for THerapy': optimizing, access to personalized cancer therapy in the Netherlands; from tissue to therapy.

Drs. I. Kuper, klinisch geriater, MC Slotervaart, vertelde over ’’Ouderen met een gemetastaseerde ziekte". De patiënt kenmerken zijn bij ouderen zo van belang bij besluitvorming, omdat ze toxiciteit en levensverwachting voorspellen. Breng de patiënt eerst goed in kaart, neem die tijd!

Mevr. dr. T. Vos, psychiater, Bronovo Ziekenhuis nam ons mee in het onderwerp "Angst bij kanker". Er zijn 4 categorieën bij angst en kanker. Reactieve angst, angst door een somatische aandoening en/of een middel, angststoornis en existentiële angst. Hoe gaan we om met ontkenning van het ziek zijn.

Diëtiste oncologie Mw. H. ten Have MSc, Careyn, Utrecht, vertelde uitgebreid over "Voeding bij de patiënt met een gemetastaseerde ziekte". Om weloverwogen keuzes te maken in de voeding van de patiënt is het belangrijk eerst te kijken naar de fase waar de patiënt zich in bevind van het ziek zijn. Welke doelen zijn er nog, wat is de geschatte levensverwachting en wat zijn de cognities van de patiënt en zijn naasten ten aanzien van de rol van de voeding.

Dhr. dr. de Graeff, internist oncoloog UMC Utrecht, gaf uitleg over "De diagnostiek en behandeling van het gemetastaseerd mammacarcinoom". Toekomst: meer gerichte keuzes o.b.v. genetische kennis, moleculaire subtypes met specifieke behandeling. Scala aan doelgerichte therapieën, Immunotherapie.

Dhr. dr. van Everdingen, radioloog, Diakonessenhuis, gaf een presentatie over "Beeldvorming bij gemetastaseerd mamma en longcarcinoom": TNM 8 classificatie in 'Jan' aangepast. Samenspel kliniek en beeldvorming gaan altijd samen!

Mw. dr. Gadella, radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht: "Radiotherapie bij gemetastaseerde mamma en longcarcinoom". Er werd uitgebreid ingegaan op radiotherapie bij welke indicaties welke fractionering wordt gekozen. OSP: One Stop Palliation. Doel is het verbeteren van behoud en kwaliteit van leven. Bij radiotherapie voor hersenmetastasen RPA classificatie goed in acht nemen.

Mw. R.M. Jansen verpleegkundig specialist, UMC St. Radboud Nijmegen. "Jongeren en gemetastaseerde ziekte": AYA =Adolescent & Young Adult; jong en kanker, hoe ga je daarmee om? Jongeren kunnen doorverwezen worden naar centra met een AYA poli. Wil graag verwijzen naar de site www.aya4net.nl.

Verpleegkundig specialist oncologie Mw.drs. Nierop, Alrijne Ziekenhuis, Leiden, besprak casuïstieken over "Hoop bij kanker". Hoop doet leven, beweeg mee met de patiënt.

Hiermee werd de cursus afgesloten.

Ik wil mijn directe collega’s meenemen in wat ik geleerd heb vanuit bovenstaand programma. Dit zal ik doen aan de hand van de presentaties die (tijdelijk) zichtbaar zijn op de site van www.oncowijs.nl.

Ik zal in november tijdens de vergadering van het IKNL Tumorwerkgroep Longtumoren een korte presentatie geven.

We verbleven twee dagen in Berghotel Regardz in Amersfoort inclusief catering en overnachting. Dit was heel ontspannen de groep bestond uit 40 deelnemers. Tijdens de lunch, diner en het ontbijt werd er heel wat genetwerkt. Tijd voor gezelligheid en humor was er ook zeker. Leuk en interessant om elkaars werkwijze te leren kennen. De accommodatie en het eten was super geregeld ook complimenten voor het vriendelijke personeel.

Marieke Zwienink, verpleegkundige en casemanager longoncologie, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem.

 

 

Ervaringsverhaal van Anneke de Ronde, Oncologieverpleegkundige, Diakonessenhuis, Utrecht

Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de tweedaagse Masterclass Gemetastaseerd Mamma- en Longcarcinoom op 10 en 11 april jl. Nadat ik een subsidieaanvraag had ingediend, kreeg ik het bericht dat ik de Masterclass gratis mocht bijwonen. Geweldig, ik was hier erg blij mee. Het programma was zeer gevarieerd en mede daardoor heel interessant. Er was voor mij veel nieuws te beluisteren en al opgedane kennis werd opgepoetst.

Zelf vond ik de bijdrage over beeldvorming heel leerzaam. Door het laten zien van allerlei radiologisch beeldmateriaal en de nodige uitleg daarbij, weet ik nu beter waar ik naar kijk tijdens een grote visite of MDO.

Ik vond het een evenwichtig programma, met boeiende sprekers. Naast technische kennis m.b.t. onderzoek en nieuwe behandelmogelijkheden, was er ook praktische informatie over b.v. voeding en aandacht voor psychosociale onderwerpen als angst en hoop bij kanker. Onderwerpen die voor mij en ik denk voor velen, direct toepasbaar zijn in de praktijk van alle dag. Er was veel interactie vanuit de groep waardoor kennis en ervaring kon worden gedeeld.

Naast oncologieverpleegkundige ben ik ook aandachtsvelder ouderenzorg binnen onze afdeling. Daarom was ik ook erg blij met de bijdrage van Mw. Kuper, klinisch geriater.

De opgedane kennis zal ik meenemen in de klinische lessen die jaarlijks worden gegeven.

Omdat het aantal ouderen met kanker groeit, is het van belang dat er extra aandacht voor is. In de praktijk zie ik dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de expertise van de geriater. Dit vind ik een goede ontwikkeling, wij als verpleegkundigen kunnen deze ontwikkeling stimuleren door er aandacht voor te vragen.

Naast alle mooie presentaties was het ook erg leuk om met zoveel collega’s te spreken over ons vak. Er was voldoende tijd om contacten te leggen en zo kennis te nemen van de verschillende werkvelden. Door het spreken met collega’s uit andere ziekenhuizen, word je gestimuleerd om kritisch naar jezelf te blijven kijken.

Op de afdeling waar ik werkzaam ben, wordt ieder jaar de poster met uitnodiging voor de Masterclass opgehangen in de teampost. Inmiddels zijn er al verschillende collega’s naar de Masterclass geweest. Allemaal komen ze terug met enthousiaste verhalen. Dit motiveert andere collega’s om ook een subsidieaanvraag te doen.

Doordat een aantal collega’s al bekend zijn met de Masterclass, wordt er na het bijwonen ervan uitvoerig gevraagd naar je ervaring. Op deze manier wordt de opgedane kennis direct gedeeld met collega’s.

Kortom de Masterclass is niet alleen een verrijking voor jezelf, maar ook een verrijking voor je team! Het was een voorrecht om deze Masterclass d.m.v. subsidie bij te mogen wonen. In een prettige sfeer, ondersteund door een geweldige catering, vonden geanimeerde gesprekken plaats en werd vooral veel kennis gedeeld. De twee dagen zijn omgevlogen! Heel hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst!

Anneke de Ronde, Oncologieverpleegkundige, Diakonessenhuis, Utrecht

 

 

Ervaringsverhaal van Marjolein Siemes, Oncologieverpleegkundige Sensire Zutphen, Verpleegkundig consulent helpdesk palliatievezorg IKNL

Op 10 en 11 April j.l. volgde ik de Masterclass mamma/longcarcinoom, dankzij subsidie van de V&VN Oncologie.
Het was heerlijk en inspirerend twee dagen afstand van de hectiek van het dagelijkse werk te nemen en van allerlei verschillende professionals uit de vakgebieden te leren, echt een cadeau. 

De docenten waren afkomstig uit alle onderdelen van het hele zorgproces wat onze patiënten doorlopen, van patholoog tot psychiater...., heel divers. Het gaf ons de kans ook eens mee te kijken in die onderdelen van dat zorgproces waar je normaliter nauwelijks mee te maken hebt. 

Een docent gaf naast zijn uitstekende presentatie ook nog een goede tip: " Probeer niet alles te onthouden, maar als je van iedere presentatie twee dingen geleerd hebt is het symposium geslaagd". Dat is zeker gelukt, heel erg bedankt V&VN Oncologie en Oncowijs!  

Marjolein Siemes, Oncologieverpleegkundige Sensire Zutphen, Verpleegkundig consulent helpdesk palliatievezorg IKNL

 

 

 

Ervaringsverhaal van Tineke Lammers, Verpleegkundig Specialist Longoncologie, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, Amsterdam.

Op 10 en 11 april 2017 organiseerde de V&VN Oncologie in samenwerking met de Special Interest Groups mammacare en pulmonale oncologie een tweedaagse masterclass over het gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom.

Dit werd in het Regardz Berg Hotel in Amersfoort gehouden, mooie en goede locatie zo midden in het land. 2 Dagen dus inclusief heerlijk eten, drinken en overnachting!

We begonnen de dag met een goede kop koffie en wat lekkers hierbij. Na een kennismakingsrondje van waar alle (oncologie) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vandaan kwamen kon het programma starten.

De ene dag begon het programma wat meer over longkanker specifiek, de andere dag begon het programma wat meer over mammacarcinoom specifiek.

Dit is helemaal niet erg voor diegene die juist wel of niet werken met dit werkveld. De opzet is dat een ieder zijn leerpunten er uit kan halen. Er zijn bij deze tumor specifieke presentaties juist overlappende zaken aan de orde gekomen.

Na het specifieke ochtend deel was de rest van het programma juist op beide ziektebeelden toegespitst. Hierdoor was het juist voor beide werkvelden heel leerzaam.

Van diagnostiek naar diagnose naar behandelingen als nieuwe anti-tumor therapie en radiotherapie. Hierbij kwamen ook sessies tussendoor mbt tot de mentale beleving aan de orde en werd er aandacht gegeven aan de (kwetsbare) oudere.

Sprekers waren allen erg boeiend.

Tussendoor ruimte voor vele vragen.

De groep was max 40 personen. Hierdoor was er een veilige omgeving gecreëerd waardoor er veel interactie ontstond.

Mijns inziens heeft een ieder ruimte genoeg gehad om leerpunten uit deze 2 dagen te halen.

Daarnaast ruimschoots de tijd gehad om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De groep was erg gevarieerd door verschillende werkvelden, maar ook doordat werkelijk het hele land vertegenwoordigd was.

Meer dan waard door goede organisatie, het goede aanbod aan sprekers met goede onderwerpen en de gehele verzorging van het hotel!

Door subsidie aan te vragen een hele mooie gelegenheid om hier aan deel te nemen en dit voort te zeggen aan collega’s.

Mijn ingewonnen kennis en ervaring van deze scholing zal ik binnen mijn ziekenhuis delen met mijn collega’s VS en (oncologie) vpk door dit bespreekbaar te maken in onze bijeenkomsten en klinische lessen.

Sommige onderwerpen zullen overstijgend zijn en desbetreffende betrokkenen zullen door mij in kennis gesteld worden.

Nieuwe inzichten zal ik toepassen in mijn werkveld. Niet alleen omdat ik na het congres weer heel veel energie en motivatie opgedaan heb, maar ook om de beste professionele zorg aan mijn patiënten te kunnen bieden.

Ik sta als VS letterlijk midden in het werkveld. Ik kom op voor de professionals als voor de patiënten. Het beste van 2 werelden.

Het aanvragen van subsidie geeft net even wat meer ruimte in het budget om hier aan deel te kunnen nemen en wellicht een collega mee te nemen!

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)