Ervaringsverhalen over de 2-daagse Masterclass GE 19-20 september 2019 met subsidie van V&VN Oncologie

Op 19 en 20 september 2019 vond de 5e masterclass Gastro-Enterologische Oncologie plaats. Via een subsidieplaats heb ik hieraan deel mogen nemen. Heel erg bedankt hiervoor V&VN Oncologie!


1. Ik ben nog niet eerder bij een masterclass geweest. Ik heb veel informatie over oesophagus, maag en darmcarcinomen gekregen met daarbij behorende studies. Ik was niet met al deze studies bekend, dus voor mij interessant om te horen wat er in de rest van het land allemaal gebeurd en wat ons zeer waarschijnlijk ook gaat bereiken in de nabije toekomst.

Met name ook de presentatie mbt Seksualiteit bij/na kanker vond ik heel interessant. Er is door deze presentatie meer bewustwording gecreëerd, wat zeker bruikbaar is binnen het werk met de oncologische patiënt.

2. De opgedane kennis ga ik met mijn collega's op de verpleegafdeling en oncologische dagbehandeling delen. Dit zal ik doen wanneer ik samen werk met collega's en tijdens een werkoverleg.

3. Ik was zelf niet bekend met het aanvragen van subsidie. Via de verpleegkundig specialist oncologie in ons ziekenhuis ben ik hier achter gekomen. Ik denk dat dit zeker een meerwaarde heeft voor de collega’s binnen ons specialisme. Zonder deze subsidie is een bezoek aan dergelijke masterclasses eigenlijk niet mogelijk. Misschien dat het op een bepaalde manier nog wat meer bekendheid zou mogen krijgen.

4. De nieuwe inzichten die ik heb opgedaan tijdens de masterclass kan ik zeker toe gaan passen binnen de dagelijkse praktijk. Ik hoop patiënten meer informatie te kunnen geven over de onderliggende ziekten, maar met name ook over de bijwerkingen van behandelingen. Daarbij ook het belang van studies. Wij zijn daar als oncologieverpleegkundigen zelf op de afdeling en het oncologisch dagcentrum niet dagelijks mee bezig, maar de ontwikkelingen die uit dergelijke studies volgen zijn heel erg belangrijk. Dus mogelijk dat we ons hier toch ook iets meer mee bezig kunnen gaan houden. Wat houdt een studie in, wat wordt er van de patiënt verwacht en uitleggen aan een patiënt wat de meerwaarde is van zo’n studie.

5. Ik heb veel mensen leren kennen uit andere ziekenhuizen en met andere functies. Goed om te horen hoe zaken in een ander ziekenhuis geregeld zijn en hoe daar wordt gewerkt.

Maud Hekkens-Boonen, Oncologieverpleegkundige, Laurentius Ziekenhuis, Roermond.

 

 

In het voorjaar kwam ik de masterclass GE tegen bij het websurfen en ik werd meteen enthousiast door het programma. Waarschijnlijk had dit meerdere personen aangesproken, want inmiddels kon er niet meer worden ingeschreven. Enigste mogelijkheid was via een subsidie van de V&VN. Dus restte mij maar een mogelijkheid om toch bij de masterclass aanwezig te kunnen zijn. Vooral de programmering per ziektebeeld is duidelijk en overzichtelijk.

Zelf ben ik werkzaam in de Tjongerschans en sinds enige tijd worden alle pancreascarcinomen uit Friesland in Heerenveen geopereerd. Op dit vlak kon ik zeker nog wel wat extra kennis gebruiken. Aangezien we een relatief klein streekziekenhuis zijn, kom ik in de dagelijkse praktijk ook de andere ziektebeelden veelvuldig tegen in de dagelijkse praktijk. Dus moest ik een betoog schrijven waarom ik vond dat ik naar deze bijscholing moest gaan. En het resultaat was dat ik ook inderdaad mocht gaan.

Op 19 september was het zover. Na een lange autorit met files, was ik nog net op tijd om aan te sluiten bij de groep. Stipt 9.30 startte het programma. De ochtend begon over maag en slokdarm. Al kom ik dat in de dagelijkse praktijk niet heel veel tegen, was het toch heel zinvol om te horen wat de nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied. En ook plezierig te horen dat wij de nieuwste chemotherapieschema’s al geven in ons ziekenhuis. Aangezien ik me in de praktijk ook bezig hou met research was het ook erg zinvol om te horen te krijgen welke studies er op dit gebied lopen, zoals de Lyricx.

Na de lunch volgde een algemeen programma met een hele interessante lezing van professor Savelkoul over celbiologie. Van de lezing over labwaarden bij GE oncologie had ik eigenlijk meer  verwacht. Zo kan een titel van een presentatie soms verwachtingen scheppen, welke niet altijd zo uitkomen.

Het programma liep tot 19.30. En om 20.00 startte het diner en konden we netwerken. De locatie in Amersfoort is zeer goed en de locatie erg geschikt voor deze masterclass. De catering was ronduit geweldig.

De volgende dag  begon het programma met het colorectaal carcinoom. Erg zinvol om de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied aan te horen. En al hou ik me persoonlijk niet bezig met ‘de chirurgische’ patiënt, is het wel erg nuttig om te weten welke complicaties en problemen deze patiëntencategorie tegen kunnen komen.

Na de lunch volgde het programma over pancreascarcinoom. Altijd deprimerend om de cijfers te horen van deze groep. Maar ook goed te horen dat er nu toch ontwikkelingen zijn waarbij prognoses toch iets beter worden.

Volgeladen met heel veel informatie kwam ook aan deze 2e dag een einde. Ik kijk met een heel tevreden gevoel terug op deze dagen. Nuttige en zinvolle informatie waar ik ook echt wat mee kan in de praktijk. Ik ben erg blij dat ik van de V&VN de mogelijkheid heb gekregen om via subsidie deze masterclass te mogen volgen.

Anneke Brandsma, Oncologieverpleegkundige/researchverpleegkundige, Dagcentrum Oncologie/ Hematologie, ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen.

 

 

Op 19 en 20 september heb ik de Tweedaagse Masterclass Gastro- Enterologische oncologie bijgewoond. Wat een verwennerij!! Zowel op het gebied van kennis als op het gebied van verzorging. Erg enthousiast ging ik huiswaarts.

In mijn werk als oncologieverpleegkundige op een verpleegafdeling heb ik vooral te maken met patiënten met een oesophagus- of maagcarcinoom. De eerste dag stond vooral in het teken van deze carcinomen. De dag heeft mij dan ook veel nieuwe kennis opgeleverd. En weggezakte kennis weer opgefrist. Hoe ga je om met vroegtumoren in de oesophagus en welke ontwikkelingen zijn er wat betreft behandelingen op dit gebied? Iets waar ik op de verpleegafdeling niet direct mee te maken heb, maar sommige hebben patiënten al wel een heel traject achter de rug. Ook hoe ver zijn de ontwikkelingen mbt andere behandelingen dan chirurgie? 

Wat ik ook heel interessant vond, was de lezing over welke keuzemogelijkheden er zijn mbt het behandelen van oudere patiënten.  En wat het oplevert als er goed met de oudere patiënten in gesprek wordt gegaan. En er naar alle facetten van de mens wordt gekeken door een onafhankelijk arts als een geriater. Regelmatig worden we geconfronteerd met oudere patiënten, die een zeer zware behandeling ondergaan. In meerdere gevallen heeft deze behandeling blijvende morbiditeit en soms mortaliteit tot gevolg.

Op de tweede dag kwamen de colorectaalcarcinomen, het pancreascarcinoom en de NET tumoren aan de orde. In de dagelijkse praktijk werk ik niet met patiënten die worden geconfronteerd met deze carcinomen. Maar ook nu was het een leerzame dag. De nieuw verworven kennis  over seksualiteit is voor bijna alle patiënten toepasbaar

Mijn directe collega’s heb ik inmiddels een terugkoppeling gegeven over de masterclass. Ik begeleid veel collega’s die in opleiding zijn. Aan het begin van een dienst bespreken we de patiënten voor. Tijdens het voorbespreken kan ik kennis, die ik op de masterclass verworven heb, gebruiken bij de uitleg over de patiënt, welke behandeling de patiënt ondergaat en wat de gevolgen/aandachtspunten kunnen zijn. Met een chirurg heb ik gesproken over de uitkomst van een onderzoek, dat tijdens eens van de lezingen ter sprake kwam, namelijk dat epidurale pijnstilling de kans op naadlekkage vergroot.

Patiënten hebben ook een voordeel van de nieuw verworden - en de opgefriste kennis. Ik heb al meerdere malen patiënten betere en completere uitleg kunnen geven m.b.t. de behandeling en/of de gevolgen van de behandeling.

Tijdens de masterclass was er ook genoeg mogelijkheid om collegae uit andere ziekenhuizen, instellingen te spreken. Dit ging vooral om het uitwisselen van ervaringen m.b.t. behandelingen, studies en hoe zijn bepaalde zaken elders geregeld. Heel interessant. Aangezien ik als oncologieverpleegkundige op een verpleegafdeling werk, zullen deze contacten geen verder consequentie hebben voor mij professionele netwerk. Sommige ervaringen, die ik uit andere ziekenhuizen, instellingen heb gehoord, zijn misschien wel toepasbaar in het ziekenhuis waar ik werk. Het is zonde van tijd om het wiel opnieuw uit te vinden, als er elders al een goed wiel is.

Ik zal anderen zeker aanraden om subsidie aan te vragen. Zeker als het opleidingsbudget van de afdeling met veel collegae gedeeld moet worden.  Door het aanvragen van subsidie is het mogelijk om bijvoorbeeld bij een masterclass aanwezig zijn. De kennis die wordt verworven, kan weer gedeeld worden met collegae.  Hoe meer we weten, hoe meer we kunnen uitleggen, hoe meer we situaties kunnen overzien en hoe meer we de zorg, die we leveren aan de patiënt kunnen verbeteren.

Lena de Wilde, Oncologieverpleegkundige, NKI/AvL, Amsterdam.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)