Sinds lange tijd weer een scholing: gevolgd: een 2-daagse Masterclass.  Dit bood mogelijkheden om met vakgenoten ervaringen uit te wisselen. Het was een fijne locatie met veel ruimte om aan de slag te gaan en zelfs de mogelijkheid om samen te dineren en te overnachten.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als oncologieverpleegkundige palliatieve zorg in dienst van een thuiszorgorganisatie in midden Nederland. Door middel van continuïteits-huisbezoeken begeleid ik mensen thuis in hun eigen omgeving. Het gros van de cliënten wordt aangemeld door een verpleegkundige uit de klinische setting, bijvoorbeeld een verpleegafdeling of de dagbehandeling van een ziekenhuis. 75% Van de aanmeldingen zijn cliënten met Mammaca. en Longca. Meestal gaat het om gemetastaseerde kanker. Mijn taak is om na te gaan welke klachten de cliënt heeft en samen met de cliënt de hulpvraag te formuleren, gestructureerd.  Omdat dit alles emoties oproept zijn we vaak een klankbord voor de cliënt en diens naasten.

Ik wil op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld van immuuntherapie maar ook over nieuwe inzichten en recente onderzoekgegevens. Er is veel veranderd en ook meer mogelijk in de behandeling van mensen die lijden aan Mamma- en Longca., dan 7 jaar geleden en de effecten zijn positiever.

Ik heb heel erg mijn best gedaan om de kennis bij te benen die ons werd aangereikt. Na de masterclass heb ik van verschillende lessen (dr. De Jong, hormoontherapie, en de les over immuuntherapie, bijwerkingen), informatie opgezocht op het internet omdat het enigszins was weggezakt. Ik herken medische terminologie nu beter met begrippen uit de wereld van de immuuntherapie. Het overzicht van bijwerkingen ten gevolge van immuuntherapie helpt me om bijwerkingen te herkennen in de thuissituatie. Ik vind het belangrijk dat dit zo vroeg mogelijk gebeurt zodat de behandeling op tijd ingezet kan worden. De ESMO-gids kan ook thuis helpen bij de observatie van bijwerkingen van de cliënt. Ik wil in mijn vakgebied, dus als verpleegkundige bij de mensen thuis, vroegtijdig handelen (‘hit hard en stop quick’).

Binnenkort staat een terugkoppeling van de Masterclass op de agenda van het teamoverleg, zodat collega's bijgepraat worden over het geleerde tijdens de Masterclass, de high lights. Ik breng mijn collega's bijvoorbeeld op de hoogte van de ESMO-gids, zodat zij dit als hulpmiddel ook kunnen gebruiken bij het herkennen van bijwerkingen door immuuntherapie.

De lessen tijdens de masterclass hebben de interesse in het vakgebied vergroot. Het was erg hard werken tijdens de masterclass om het allemaal te kunnen bijbenen: daarvoor was het te lang geleden en heb ik te veel gemist. Ik neem me dan ook voor om jaarlijks een update te volgen van ontwikkelingen die gaande zijn in de oncologie. Hierdoor hoop ik beter op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Enige reclame voor het volgen van een masterclass als deze mag wel gemaakt worden: zeer informatieve lessen van vooraanstaande experts. Iedere oncologieverpleegkundige zou dit moeten doen: het was veel, maar desondanks heb ik kennis en ervaring opgedaan die van pas komt in de dagelijkse praktijk.

Ria Anda, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg, Santé partners (thuiszorgorganisatie).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)