Ervaringsverhaal van Nailia Goussamova over het 9e Hematologie Verpleegkundig Symposium, 22 januari 2020 in Papendal, Arnhem, met subsidie van V&VN Oncologie

Op 22 januari 2020 ben ik samen met mijn collega naar het 9 Hematologie Verpleegkundige symposium geweest. Het symposium was georganiseerd op een van de mooiste locaties: in Papendal in Arnhem. Van V&VN Oncologie, commissie Deskundigheid, heb ik hiervoor een subsidie mogen krijgen. Ik zou het iedereen aanraden om subsidie aan te vragen. Het bied je de mogelijkheid om een symposia of congres te bezoeken. Het programma van symposium was erg afwisselend, leerzaam en inspirerend. De onderwerpen waren erg divers:

- Alle nieuwste ontwikkelingen in de behandelingen van ALL, Multipele Myeloom, Lymfomen en andere hematologische ziektes,

- Over tot stand komen van Hovon studies (bijna iedere hematologische patiënt wordt behandeld volgens een HOVON studie),

- De laatste ontwikkelingen van immunotherapie bij veel hematologische aandoeningen,

- Over de beste voedingsinterventie bij patiënten met AML (het onderzoek loopt nog),

- Over de stollingsstoornissen,

Wat ik persoonlijk inspirerend vond is dat er verpleegkundige onderzoeken werden gepresenteerd:

- Over pijnbeleving tijdens het beenmergonderzoek, welke verpleegkundige interventie kan je dan als verpleegkundige toepassen om pijn van de patiënt te verminderen tijdens het beenmergonderzoek.

- Over kwaliteit van leven bij de patiënten die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan. Door vragen lijst in te vullen en een inzicht te krijgen in de klachten van de patiënt kun je daarna de verpleegkundige interventies inzetten om kwaliteit van leven te verbeteren na een allogene transplantatie.

Tijdens het symposium werd een leerzame quiz gespeld. De quiz was een mooie weerspiegeling van alle onderwerpen van het symposium.

Het symposium is een aanrader voor iedere verpleegkundige die werkzaam is binnen de hematologische zorg. Tijdens dit symposium kon je gebruik maken van een Yellenge app. In dit Yellenge app kon je het programma en achtergrond informatie vinden. Ook kon je via deze app je vragen stellen en mee doen in de quiz.

Wat heeft het symposiumbezoek jou opgeleverd?

Door dit symposium te bezoeken heb ik veel nieuwe kennis opgedaan over de laatste ontwikkelingen binnen Hematologie: over nieuwe behandelingen, over immunotherapie, Car-T cel therapie, Hovon studies. Door de presentaties van verpleegkundigen onderzoeken ben ik geïnspireerd geraakt over diverse onderwerpen zoals de beste pijn verlagende verpleegkundige interventies tijdens beenmergpunctie, hoe krijgt je inzicht in de klachten en hoe kan je de kwaliteit van leven verbeteren van een hematologische patiënt na een allogene stamceltransplantatie? Wat is de beste voedingsinterventie bij een patiënt met acute leukemie.

Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Ik ga samen met mijn collega de opgedane kennis presenteren tijdens afdelingsoverleg. Wij willen graag nakijken of wij een bijdrage kunnen leveren om de pijnbeleving van een hematologische patiënt tijdens het beenmergonderzoek te kunnen verminderen door middel van de verpleegkundigen interventies.

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen?

Ik zou iedere verpleegkundige en mijn eigen collega’s aanraden om subsidies bij V&VN Oncologie aan te vragen. Door subsidies aan te vragen krijg je de mogelijkheid om een symposium of een congres te bezoeken waar je veel kennis en inspiratie op kan doen.

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het symposium  kunt  toepassen in jouw werk?

Door inspirerende presentaties van verpleegkundigen onderzoeken ben ik zelf geïnspireerd geraakt om de verpleegkundigen interventies van deze onderzoeken te implementeren op onze afdeling.

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Tijdens de pauzes kon je veel “netwerken” met collega’s van andere ziekenhuizen of met Patiënten verenigingen. Er waren veel informatiestands van verschillende patiëntenverenigingen zoals Hematoom, Stichting Leukemie.nl  Ik heb wel grote bewondering en respect voor de mensen die zich inzetten voor de patiëntenverenigingen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen voor mensen met beperkte gezondheid vaardigheden (die wij ook al gebruiken op onze afdeling) heeft een meerwaarde voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor hematologische patiënten.

Ik kijk terug op een leerzame en inspirerende dag. Hartelijk dank V&VN Oncologie voor de subsidie en de mogelijkheid om dit symposium te mogen bijwonen.

Nailia Goussamova, Oncologie verpleegkundige Afdeling Oncologie/Hematologie, Isala Ziekenhuis, Zwolle.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)