Ervaringsverhaal van Marisa Geukes, Desi van den Boogaard en Niek Golsteijn over EAPC, 18-20 mei 2017 in Madrid

1.     Wat heeft het congresbezoek jullie opgeleverd?

Van 18-20 mei was het EAPC congres in Madrid. Een zeer interessant Europees congres op het gebied van palliatieve zorg. Een congres waar vele disciplines op het gebied van palliatieve zorg aanwezig waren. Het was voor ons de eerste keer dat we naar het EAPC congres zijn geweest en voor Desi en Marisa was het de eerste keer dat ze met subsidie van de V&VN Oncologie naar een buitenlands congres konden.

Het programma aanbod was zeer breed en gericht op alle doelgroepen binnen de palliatieve zorg. Er waren doorlopende sessies en in de poster area waren veel inzendingen van posters geclusterd naar onderwerp.  Deze wisselden per dag. We hebben sessies bijgewoond over onder andere 'Dying in Old Age', 'Advances in Pain Management', 'Measurement and Assessment', 'Trombosis and Anticoagulants in Palliatieve Care' en 'Optimal Advance Care Planning'.

Het congresbezoek heeft naast kennis ook inzicht opgeleverd in hoe de zorg in de ons omringende landen (en ook wereldwijd) is georganiseerd. Het heeft ons laten zien hoe rijk wij zijn met de goed geregelde zorg in Nederland, maar dat wij er nog zeker niet zijn. Uit onderzoek bleek dat de kennis over palliatieve zorg voor alle disciplines verbeterd kan worden. Dus meer aandacht voor opleiding en scholingen binnen de palliatieve zorg is in Nederland nog nodig.

2.     Op welke wijze gaan we de verkregen kennis overdragen op collegae?

De kennis die we verkregen hebben wordt gebruikt binnen het 'palliatief consult team' in de beide ziekenhuizen. Daarnaast geven gesprekken met collega’s discussie hoe we bepaalde onderwerpen aanpakken binnen onze eigen instelling. Zoals Surprise Questions: het markeren van de palliatieve fase, hoe kunnen we dit implementeren in onze eigen instelling.

3.     Zou je collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? 

Wij zouden zeker aanraden om subsidie aan te vragen. Het geeft je een kans om een buitenlands congres te bezoeken, collega’s uit het binnen en buitenland te ontmoeten en te ervaren hoe de zorg is georganiseerd in ons land maar ook over de grenzen heen. Een deel van de kosten wordt door de subsidie vergoed. En vraag ook de werkgever, misschien wil deze de overige kosten vergoeden. Het laat zien dat je gemotiveerd bent. Het levert daarnaast voor de werkgever ook kennis op. De kennis die opgedaan wordt te vertalen naar de eigen organisatie.

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk? 

Zeker. Meer aandacht voor deskundigheidsbevordering. Er is nog een kennistekort op de afdelingen waar palliatieve patiënten worden verpleegd. Niet alleen aandacht hebben voor de oncologische, maar ook voor de andere grote groep palliatieve patiënten.

Collega’s enthousiasmeren om actief te worden binnen de palliatieve zorg.

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Het INKL heeft een ‘Dutch dinner’ georganiseerd. Er waren ongeveer 60 Nederlanders aanwezig die ook het congres bezochten. Dit was een goede gelegenheid om elkaar tijdens heerlijk Spaans eten, te ontmoeten en te netwerken. Met deze opgedane contacten kan terug in Nederland weer kennis worden gedeeld.

Tijdens de congresdagen ontmoet je ook collega’s uit de palliatieve zorg. Netwerken is belangrijk. Altijd goed om te horen hoe zaken geregeld zijn in andere instellingen en landen. Hiervan kun je alleen maar leren. Het beste neem je mee naar je eigen instelling.

Marisa Geukes, Verpleegkundig Specialist GE Oncologie en consulent transmuraal palliatief advies team, Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s Hertogenbosch; Desi van den Boogaard, Verpleegkundig Specialist GE Oncologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s Hertogenbosch en Niek Golsteijn, Verpleegkundig Specialist Oncologie, Rivierenland te Tiel.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)