Verslag congresbezoek van Masterclass Gastro-Enterologie op 22 en 23 september 2022


1. Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?
Er was een boeiend en afwisselend programma opgesteld door de Tumorwerkgroep GE-Oncologie. Het was voor mij leerzaam om te horen welk zorgpad een patiënt met een GE-carcinoom in het ziekenhuis doorloopt. Ik ben werkzaam op de verpleegafdeling oncologie en kom met deze categorie patiënten in aanraking als ze een meerdaagse chemokuur moeten ondergaan, als er complicaties zijn na de chemokuur of als er een te hoge symptoomlast wordt ervaren in de palliatieve fase. Ik heb inzicht gekregen in het traject welke de patiënt, die verdacht wordt van een GE-carcinoom, in het ziekenhuis doorloopt.

Ik heb kennis opgedaan over de diagnostiek en belang van de moleculaire diagnostiek hierbij. Gehoord over de nieuwe behandelingsmogelijkheden van de GE-carcinomen en dat immunotherapie steeds belangrijker wordt bij deze behandelingen.

Goede communicatie met de patiënt en zijn naasten is essentieel, zodat zij samen met de arts tot een voor hun passende behandeling kunnen komen.

De opgedane kennis neem ik mee in de verzorging en begeleiding van de patiënt en zijn naaste en deel ik met mijn collega’s.

2. Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?
De kennis die ik heb verkregen ga ik door middel van klinische lessen overdragen aan mijn collega’s.

3. Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.
Het deelnemen aan een symposium of masterclass is leerzaam, inspirerend en geeft energie. Aan het volgen van symposia en masterclasses zijn kosten verbonden. Door het verkrijgen van subsidie is het voor iedereen mogelijk om hier aan deel te nemen. Om die reden zou ik mijn collegae overhalen om wel subsidie aan te vragen.

4. Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord. 
De inzichten die ik heb opgedaan kan ik toepassen in mijn verzorging en begeleiding van de patiënten en zijn naasten. Ik heb veel informatie gekregen over de systemische behandeling bij GE-carcinomen. Hierin ga ik mij verder verdiepen of dit een meerwaarde kan zijn voor onze patiënten op de afdeling.

5. Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op? 
Tijdens deze masterclass was er voldoende tijd en ruimte om met collega’s van andere ziekenhuizen in gesprek te gaan. 
Contact met collega’s van ander ziekenhuizen vind ik van meerwaarde. Het uitwisselen van ervaringen en met elkaar brainstormen over situaties in de praktijk geeft je nieuwe inzichten die je meeneemt naar je eigen werkvloer.

Janneke Prins-Haaijes, Oncologieverpleegkundige Afdeling Oncologie en Hematologie, Isala, Zwolle.


Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)