Ervaringsverhaal van Ingrid van Loon over ESGO in Athene, 2-5 november 2019, deelname met subsidie van V&VN Oncologie

Ik was voor de 3e keer aanwezig bij het ESGO congres. Dit congres wordt om de 2 jaar gehouden en presenteert de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van de gynaecologische oncologie. Ontwikkelingen die ontzettend snel gaan en zowel de medische als verpleegkundige zorg  steeds meer uitdagend en interessant maken.

Naar mijn idee kan ik hierdoor mijn verpleegkundig beroep meer volwaardig uitoefenen waarbij ik samen met mijn patiënten en naasten bekijk en beoordeel wat de best mogelijke behandeling is voor iedere specifieke patiënt.

Ik ben en blijf een volwaardige en kritische gesprekspartner tov van de medische beroepsgroep.

Hierbij kan ook niet voorbij gegaan worden aan de toename van complexiteit van patiënten, waarbij shared decision making steeds belangrijker wordt.

Dit congres gaat in op alle aspecten van de verpleegkundige en medische zorg waardoor ik in mijn werk op de hoogte blijf en ben van de allerlaatste ontwikkelingen en ik dit ook over kan dragen op patiënten, hun naasten en collega’s.

Op mijn werkplek bespreek ik mijn opgedane kennis met collega’s op de werkvloer door middel van casusbesprekingen. Bovendien waren we met een aantal collega’s van de SIG gynaecologische oncologie aanwezig op het congres. Tijdens het congres hebben we met elkaar de verschillende sessies doorgenomen waarbij we afzonderlijk van elkaar aanwezig waren en opgedane kennis uitwisselden.

Dit congres geeft ook de mogelijkheid om te netwerken met collega’s, medisch specialisten, collega onderzoekers, etc Het biedt inzicht in hoe collega’s aan het werk zijn en wat ik hiervan kan leren en mogelijk ook kan oppakken voor mijn eigen praktijk.

Met de collega’s van het SIG hebben we besproken om ons over 2 jaar te gaan focussen op verpleegkundige beroepsgroep aanwezig op het congres. Mogelijk kunnen we ook een aantal sessies meer gericht op verpleegkundige zorg organiseren. Het opdoen van internationale contacten kan de meerwaarde van dit congres tot een nog hoger niveau brengen.

Ik raad iedereen aan om subsidie aan te vragen. Dit soort congressen zijn prijzig terwijl er een continue spagaat is tussen het opdoen van kennis en de kosten die hieraan zijn verbonden, welke toch vaak voor eigen rekening komen. Scholingsbudgetten zijn vaak minimaal.

Op deze manier laat je zien aan je werkgever dat je zelf initiatief toont en dat niet alle onkosten door de werkgever dienen te worden vergoed.

Ik heb tijdens het congres mijn collega’s verteld over mijn subsidieaanvraag en hen geadviseerd dit de volgende keer ook te doen, omdat het je onkosten op een leuke manier compenseert en je deel kan blijven nemen aan super interessante congressen, scholingen en bijeenkomsten. Op deze manier kunnen we ons als verpleegkundige beroepsgroep blijvend beter profileren.

Tenslotte wil ik V&VN Oncologie hartelijk bedanken voor de ontvangen subsidie.

Ingrid Van Loon, verpleegkundig specialist gynaecologische oncologie, Amphia Ziekenhuis, Breda.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)