Ervaringsverhaal van Ingrid Eilander en Agnes Cuppen – Deelname aan the 8th Nursing Symposium - Dutch Hematology Congress in Papendal Arnhem, 23 januari 2019 met subsidie van V&VN Oncologie

Op 23 januari jl. zijn wij, Ingrid Eilander en Agnes Cuppen, al vroeg vertrokken richting het wit besneeuwde Papendal Arnhem. Wij zijn beiden al enige jaren werkzaam op afdeling oncologie-hematologie (HOCON echelon level B) van Isala in Zwolle en hebben dit congres ook eerder bezocht. Hierdoor wisten we  dat het heel mooi aansluit bij de ontwikkelingen binnen de hematologie, waar we vervolgens als afdeling weer nieuwe input zouden kunnen halen.

1.       Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Het was een goed georganiseerd en verzorgd symposium op een prachtige locatie.  Voorafgaand het symposium hebben we contact gehad met onze JACIE kwaliteitsfunctionaris vanuit het oncologisch centrum / onze afdeling.  Zij vroeg ons met extra aandacht te luisteren naar de presentatie over leeftijdsspecifieke zorg. Het was goed meer te horen over nieuwe inzichten in onderliggende biologie van hematologische aandoeningen en de nieuwe therapeutische mogelijkheden. Vanuit Hematon was er een presentatie over het project laaggeletterdheid. Daarin is de praatkaart ontwikkeld; zeker ook voor ons te gebruiken, dus contacten gelegd. Daarnaast werd o.a. een onderzoek gepresenteerd van het Antonius ziekenhuis over bijwerkingen bij autologe stamceltransplantatie. Een heel aantal interventies hieruit passen wij al met succes toe, maar het SDD beleid wijkt bij het Antonius af, in het voordeel van patiënten ervaring. Eigenlijk waren alle presentaties in mindere of meerder mate relevant voor onze dagelijkse praktijk.

2.       Op welke manier ga jij deze verkregen kennis overdragen op collegae?

Middels een bijlage bij het wekelijkse mailmoment (soort nieuwsbrief) gaan we een inhoudelijke terugkoppeling doen van de dag. Bij de artsen wordt onze vraag over mogelijkheid tot aanpassen SDD medicatie voorgelegd. Binnen de afdeling gaan we bekijken hoe we de praatkaart kunnen implementeren.

3.       Zouden wij collega’s aanraden om subsidie aan te vragen?

Het aanvragen van subsidie is zeker aan te raden! Dit maakt het mogelijk om vaker symposia of congressen te bezoeken en hier kennis te delen en te netwerken. Waardevol om je vak op die manier ook bij tehouden. Vernieuwend en verfrissend. En soms ook merken dat we al behoorlijk op de goede weg zijn.

4.       Nieuwe inzichten toepassen in de praktijk

Zoals ook al genoemd willen we de praatkaarten gaan implementeren op onze afdeling. We hopen natuurlijk dat ook de SDD medicatie aangepast gaat worden en de patiënten daardoor minder klachten ervaren. (indien ook in breder opzicht in belang van patiënt)

5.       Was er kans om te netwerken?

Er was ruim de kans om te netwerken en wij hebben hier gebruik van gemaakt. Eigenlijk ook wel bijzonder om weer te ervaren hoeveel getalenteerde en gepassioneerde collega’s er in den lande zijn. Al met al een inspirerende dag.

Wij willen V&VN hartelijk bedanken voor het verstrekken van de subsidie en ons daarmee de kans te geven dit inspirerende en leerzame symposium te bezoeken!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Eilander en Agnes Cuppen, Afdeling oncologie-hematologie, Isala ziekenhuis, Zwolle.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)