Ervaringsverhaal van Helene van Effrink - Deelname aan EBMT Marseille, 26-29 maart 2017, met subsidie van de V&VN Oncologie

Ik werk als seniorverpleegkundige op de Stamceltransplantatie unit van het WKZ te Utrecht. Dit was de eerste keer dat ik deelnam aan het EBMT congres. 

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Inspiratie en nieuwe energie om de kwaliteit van zorg op de SCT unit te verbeteren. Tevens heb is mijn inhoudelijke kennis aangevuld en ge-update en heb ik nieuwe inzichten opgedaan op het gebied van stamceltransplantatie van bijvoorbeeld gentherapie, CAR-T cellen en de behandeling van Graft versus host disease.

2.     Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Ten eerste ga ik een terugkoppeling geven van de highlights van het congres via de e-mail zodat ik iedereen bereik. Ten tweede heb ik specifieke informatie (bijvoorbeeld over consultatief team hematologie) direct terug gekoppeld op een collega die zich met dat specifieke onderwerp bezig houdt.

3.     Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Ja zeker! Omdat het voor iedereen waardevol is om naar een congres te gaan. Je doet er nieuwe kennis en kunde op die direct toepasbaar is in je dagelijkse praktijk. Tevens verbreed je je perspectief door niet alleen naar je eigen afdeling te kijken, maar verder te kijken en te horen wat er in de rest van Europa gebeurd. Ik merkte dat veel van mijn collega’s niet wisten van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Dus ten eerste ga ik mijn collega’s informeren over deze mogelijkheid en ten tweede werkt mijn enthousiasme hopelijk aanstekelijk. Zonder de subsidie was het voor mij niet mogelijk geweest om het EBMT congres bij te wonen.

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

Ja. Ik heb verschillende ideeën opgedaan die ik of overdraag of zelf uit ga werken en toepassen in de praktijk.

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Een congres bezoek is zeker een kans om te netwerken. Een netwerk is belangrijk omdat je kan leren van de ervaringen en kennis van anderen. Tevens kan een netwerk je verder op weg helpen om betere kwaliteit van zorg te bereiken. Ik heb collega’s ontmoet uit het LUMC. Naast Utrecht is Leiden het enige centrum in Nederland dat Stamceltransplantaties uitvoert bij kinderen. Ik heb met hen afgesproken om een dag mee te kijken, zodat ik kan ervaren hoe zij de specifieke zorg voor die een SCT  krijgen vormgeven en kan leren van de verschillen en overeenkomsten. 

Bij deze mijn ervaringsverhaal van het EBMT congres in Marseille Frankrijk, waaraan ik deel heb genomen mede dankzij jullie subsidie. Dank hiervoor!

Helene van Effrink, seniorverpleegkundige Stamceltransplantatie Unit,          Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)