Op 19 januari 2022 hebben mijn collega en ik het Verpleegkundig Symposium op het Dutch Hematology Congress online gevolgd. Helaas was het vanwege de COVID-maatregelen niet mogelijk het symposium live bij te wonen.

Wij werken al meerdere jaren als oncologieverpleegkundigen op de afdeling Oncologie/Hematologie in Isala te Zwolle. Omdat ik dit congres in het verleden al eens heb bezocht, verwachtte ik dat deze mooi zou aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de hematologie. Voor de afdeling is deze kennis goed te gebruiken.

Wat heeft het congresbezoek mij opgeleverd?
Het congres bestond uit een aantal webinars die in een snel tempo achter elkaar afgespeeld werden. Wel was er na iedere webinar de gelegenheid om vragen te stellen. Ook zijn de webinars nu online terug te kijken, waardoor e.e.a. nogmaals terug geluisterd kan worden.

Het eerste deel ging over “Bijzondere benigne hematologie”, het tweede deel over “Diagnostiek tot behandeling”, het derde deel over “Cardiale complicaties” en het laatste deel over “CAR T”. Alle 4 onderwerpen die voorkomen in de praktijk en dus goed aansluiten.

Door het volgen van het symposium heb ik mijn kennis opgefrist en ben ik op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Het sluit aan bij het werkveld. 

Samen met mijn collega koppelen we de opgedane informatie in een scholingsmoment terug.

Wij hebben dagelijks een scholingsmoment op de afdeling waar wij gebruik van kunnen maken. Vanuit de afdeling wordt dit ook verwacht, zodat kennis gedeeld wordt met elkaar.

Wij willen gebruik maken van dit moment om een terugkoppeling te geven. Dit kunnen we doen door deze informatie te koppelen aan een casus of als scholingsmoment op zich. 

Ik raad collega’s aan ook subsidie aan te vragen, omdat het belangrijk is om kennis up to date te houden. Deze kennis kun je uitdragen naar collega’s en gebruiken in de verpleegkundige zorg aan de patiënt. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, zodat de juiste informatie gegeven wordt aan de patiënt. Opgedane kennis is belangrijk voor eigen ontwikkeling. 

Door het volgen van een symposium kom je normaal gesproken collega’s tegen die met dezelfde patiëntencategorie werken. Kennis kan uitgewisseld worden, contacten kunnen gelegd worden, waardoor je elkaar kunt versterken in de verpleegkundige zorg. Helaas was dit vanwege het online volgen nu tot een minimum beperkt. Wel staan alle sprekers open om informatie te delen via mail en dergelijke, maar het spontane gesprek is helaas nu niet haalbaar geweest. Hopelijk volgt dit snel weer in de toekomst.

Ik heb een leerzaam en inspirerend symposium bij kunnen wonen en wil V&VN Oncologie bedanken voor het verstrekken van de subsidie!

Ginette Balk, Oncologieverpleegkundige Oncologie / Hematologie, Isala, Zwolle.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)