Ervaringsverhaal van Eta Nabers en Agnes Cuppen over Hematology Nurses & Health Care Professionals (HNHCP), 19-20 januari 2018 in Zürich

Op 19 en 20 januari 2018 was het HNHCP Educational Conference te Zürich. HNHCP is Hematology Nurses & HealtCare Professionals.  Het doel van deze groep is kennis delen en van en met elkaar leren.  Dit was de 3e keer dat het congres werd georganiseerd.  Er waren ongeveer 200 verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de hematologie binnen Europa. Het programma was afwisselend en leerzaam.  De onderwerpen waren gericht op de verpleegkundige zorg, zowel de benigne als maligne hematologische aandoeningen kwamen aan bod. Maar ook het hele spectrum van bijwerkingen en complicaties rondom de nieuwe therapieën. 

We vinden dit  internationale congres een aanrader voor verpleegkundigen werkzaam in de hematologie binnen Nederland. In onderstaande tekst een aantal onderwerpen waar we ook onze andere Isala collega’s over willen informeren.

Zoals aangegeven  waren eigenlijk alle sessies in mindere of meerder mate interessant.  Het symposium begon met een presentatie van een  professor in de ouderengeneeskunde uit Zwitserland. West Europa heeft een steeds ouder wordende populatie met de daarbij behorende "challenge of an aging population".  Dit heeft consequenties voor personen, de economie en financiën. Dit geld niet alleen binnen de hematologie, maar binnen alle specialismen. Hierin moeten we de krachten bundelen. Op de afdeling hebben we aandachtsvelders "kwetsbare ouderen" en wij zullen met hen onze nieuwe inzichten bespreken.

Een andere presentatie ging over de thalassemieën. Door de immigratie (problematiek) krijgen we hier in toenemende mate mee te maken. Tot enkele jaren geleden werden deze patiënten gemiddeld genomen niet erg oud. Door de nieuwe inzichten en behandelingen leven patiënten nu langer met betere kwaliteit.

Stollingsproblematiek kwam ook aan de orde. Gesproken werd over risico’s op trombose bij verschillende ziektebeelden en behandelingen.  Wanneer is sprake van verhoogd risico, welke observaties moet je als verpleegkundige doen en welke interventies kun je inzetten ter preventie. Eind dit jaar komt er een richtlijn preventie trombose bij Multipel Myeloom.  Op de refereeravond van maart 2018 gaan we over dit onderwerp een terugkoppeling doen naar het verpleegkundig team.

De collega's uit Engeland hebben laten zien hoe zij de patiënten die een allogene stamceltransplantatie moeten ondergaan voorlichten m.b.v. ervaringen van mede patiënten.  Dit maakte ons er opnieuw bewust van dat wij in Nederland nog meer gebruik kunnen maken van de patiëntenvereniging Hematon.  Wij hebben op de afdeling wel de boekjes en de nieuwsbrieven, maar we kunnen mogelijk meer gebruik maken van informatie op maat.  Deze ervaringen geven we tevens door aan de transplantatie coördinatoren / hematologen in Isala als tip.

Nieuwe ontwikkelingen in de transplantaties bij MS patiënten. We gaan uitzoeken hoe de rol van Isala hierin mogelijk gaat zijn. Het gaat om autologe transplantaties.

Problemen rondom donoren. Kleinere gezinnen, mixen van culturen, meerdere mutaties door toegenomen leeftijd,  vandaar ook nieuwe ontwikkelingen richting HAPLO donoren.

Studies werden besproken. Niet meteen relevant voor onze dagelijkse praktijk, maar geeft wel inzicht in de gedachten en / of nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe behandel technieken diffuus groot B cell lymfoom, de CAR T cel therapy.  Hier heeft 30% van de patiënten baat bij en richt zich op de CG 19 positieve cellen. Op het EHA congres van 14-17 juni in Stockholm volgt hier meer over. Ontwikkeling die nog  in de kinderschoenen staat, maar op termijn mogelijk ook voor onze patiënten van belang. Het principe is het “ programmeren/ specifiek maken” van eigen afweercellen buiten het lichaam tegen bijvoorbeeld het CD 19, waardoor er een doelgerichte behandeling in het lichaam tot stand komt na teruggave.

Kortom: veel informatie en inspiratie opgedaan. Wij denken dat het zinvol is om dit congres jaarlijks te bezoeken en gebruik te maken van elkaars kennis en inzichten.

Er was ruimschoots gelegenheid om te netwerken en er wordt gewerkt aan web-based learning.

Wij willen V&VN Oncologie hartelijk danken voor de subsidie en het mede mogelijk maken van deze ervaring voor ons. Met hartelijke groet,

Eta Nabers en Agnes Cuppen, specialistisch verpleegkundigen Oncologie/Hematologie, Isala ziekenhuis, Zwolle.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)