Ervaringsverhaal van Erna Kist over het European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (E-AHPBA), 3-4-5 juni 2019 in Amsterdam, met subsidie van V&VN Oncologie

Ik ben werkzaam als regieverpleegkundige op de poli MDL-oncologie. Samen met een collega (Verpleegkundig Specialist) ben ik naar het 13e congres geweest van the European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (E-AHPBA); een driedaags internationaal congres wat dit jaar georganiseerd was in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Kennis over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van behandelingen van de HPB ziekten. 
Het was voor mij de eerste keer dat ik een internationaal congres kon bezoeken. Alle sessies waren in het Engels. Dat was even wennen omdat sommige internationale sprekers met een behoorlijk accent spraken. Van sommige sheets heb ik foto’s gemaakt zodat ik die later op mijn gemak nog eens nader kon bekijken.

Het was een uitgebreid programma. We hebben van tevoren gekeken waar we het meest aan zouden hebben. Er werden veel studieresultaten en nieuwe ontwikkelingen besproken. In Isala doen we met veel studies mee, ook op HPB gebied. Het was leuk bevestiging te krijgen dat wij het in ons ziekenhuis goed doen met betrekking tot nieuwe behandelingen, studies en ontwikkelingen.

De derde dag was er een Allied Health Programma, voor Verpleegkundig Specialisten/verpleegkundigen. Het was leuk te zien dat er ook nog een paar artsen aanschoven. Bij hen was er met name interesse voor Shared Decision Making.

Al met al waren het 3 gevulde dagen. Gelukkig was er ook tijd om even te ontspannen met wat drinken of een lunch. Voor de eerste avond waren we uitgenodigd voor de Hollandse avond. Een gezellige avond met collega artsen/ verpleegkundigen, een drankje en diner. Heel leuk om in deze setting collega’s  uit het hele land te ontmoeten. Je spreekt elkaar dan eens op een andere manier.

2.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

De ontmoeting van collega’s van elders is altijd erg leuk. Je vergroot op deze manier je netwerk en het is leerzaam om te horen hoe het elders geregeld is en hoe collega’s werken. Soms is dat vergelijkbaar met hoe wij het doen soms is het ook anders. Het maakt de lijnen korter met collega’s in ziekenhuizen waar wij mee samen werken. Kennis met elkaar delen komt jezelf ten goede maar uiteindelijk ook de patiëntenzorg.

We hadden ook een ontmoeting met een chirurg die bij ons heeft gewerkt en nu in Cambridge werkt. Hij heeft ons team uitgenodigd om eens een dag mee te lopen op de HPB of CRC-poli in het ziekenhuis in Cambridge, waar hij nu werkt. Dat gaan we zeker doen!

3.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk? 

In het Allied Health Programma werd de alvleesklierenzymen app gelanceerd. Een paar patiënten van ons gebruiken die al. Het is belangrijk dat alle verpleegkundigen die betrokken zijn bij deze patiëntencategorie deze app kennen en weten hoe ze patiënten hierin kunnen ondersteunen.

Zorg op maat vinden wij erg belangrijk. Shared Decision Making is hierin mijns inziens erg belangrijk. Dit ga ik zeker bespreken in ons team om te bekijken hoe we dit kunnen verbeteren in onze zorg.

4.     Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Na de vakantieperiode ga ik mijn collega’s bijscholen middels een presentatie waarin ik de hot topics van het congres laat zien.

5.     Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Onze budgetten per persoon voor scholing zijn niet zo ruim dat wij veel congressen kunnen bezoeken en op deze manier is er toch gelegenheid om een (internationaal) congres bij te wonen en je kennis te vergroten.
De verhalen op de website verlaagden voor mij de drempel om subsidie aan te vragen.

Het was nog even spannend of het congres geaccrediteerd zou worden voor verpleegkundigen (dat is namelijk een voorwaarde voor subsidie). Het duurde even voordat het op de site van het congres stond. Maar toen dat wel zo bleek te zijn kon ik op het laatste moment de subsidie aanvragen. En wat geweldig om te horen dat het toegekend was. Het was een leerzaam en inspirerend congres!

VenVN oncologie heel erg bedankt!

Erna Kist, Regieverpleegkundige MDL Oncologie, Isala, Zwolle.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)