Afgelopen maand ben ik met behulp van een subsidie van de V&VN naar first 'Childhood Leukemia Early Adverse Reactions' conference in Denemarken geweest. Een wereldwijd congres dat zich richtte op de bijwerkingen in de behandeling van kinderen met leukemie. Het was de eerste keer dat dit congres werd georganiseerd.

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Door het bijwonen van dit congres is heb ik nieuwe kennis opgedaan over het signaleren en behandelen van bijwerkingen van de behandeling van leukemie bij kinderen. De nieuwste ontwikkelingen en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek werden gepresenteerd en bediscussieerd. Als verpleegkundig specialist kinderoncologie is deze kennis heel bruikbaar voor mij en ga ik dit zeker in de praktijk bespreken en toepassen.

Naast de nieuw opgedane kennis, ben ik me bewuster geworden van alle mogelijkheden die er zijn. Ik was me er van tevoren niet bewust van dat de protocollen voor de behandeling van leukemie bij kinderen per land verschillen. Het was mooi om te horen dat er ondanks deze verschillen in veel landen een genezingspercentage van 80-90% wordt behaald en dat men de krachten wil gaan bundelen en een behandelprotocol ontwikkelt dat door meerdere landen in de kinderoncologie gebruikt zal gaan worden (vanaf waarschijnlijk 2018).

Verder heb ik veel nieuwe collega’s leren kennen, zowel nationaal als internationaal. Het was interessant om te horen welke overeenkomsten en verschillen er per ziekenhuis zijn, waarbij ik inspiratie heb opgedaan voor mijn eigen ziekenhuis. Tegelijkertijd was het fijn en goed voor de samenwerking om de collega’s waar ik in Nederland mee samenwerk te ontmoeten.

2.     Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Ik ga de hoogtepunten van het congres uitwerken en via de mail verspreiden onder de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en kinderoncologen van mijn afdeling. Verder ga ik klinische lessen organiseren over de dingen die ik geleerd heb op het congres.

3.     Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Door de subsidie was het voor mij mogelijk om naar dit congres te gaan. Zonder de subsidie waren de kosten erg hoog en was ik waarschijnlijk niet naar dit congres gegaan. En juist omdat ik zoveel heb geleerd (inhoudelijk, maar ook door de opgedane contacten tijdens het congres), ben ik nog enthousiaster over de subsidie. Ik raad het nu al iedereen aan! Ik merk dat veel collega’s niet weten van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Dit neem ik mee tijdens mijn klinische les. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet van de mogelijkheid, zodat dit geen drempel hoeft te zijn voor het bezoeken van een mooi congres in het buitenland.

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kun toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

Zoals al eerder beschreven verwacht ik zeker dat ik de opgedane kennis kan gaan toepassen in mijn dagelijks werk. De onderwerpen die tijdens het congres aan bod kwamen, waren onderwerpen waar ik in de praktijk dagelijks mee te maken heb. Doordat ik veel geleerd heb, heb ik het gevoel nog betere zorg te kunnen leveren.

De uitwerking van het congres ga ik bespreken met één van de kinderoncologen op mijn afdeling. Samen met haar wil ik gaan kijken naar mogelijkheden om hetgeen tijdens het congres besproken is daadwerkelijk toe te passen in de praktijk en hiermee dus protocollen aan te vullen/ aan te passen.

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Een congresbezoek is zeker een kans om te netwerken. Zeker met de komst van het nationaal kinderoncologisch centrum in 2018, waarin er nog meer en intensiever samengewerkt moet worden, is netwerken voor mij belangrijk. Het zien en spreken van collega’s waar ik bijvoorbeeld vooral per mail of telefoon contact heb, zorgt voor een fijne samenwerking, iedereen wordt makkelijker benaderbaar en er kan nog meer van elkaars expertise geleerd worden. Ik heb kinderoncologen, fellows en onderzoekers leren kennen die ik voorheen alleen van naam/ mail/ telefoon kende.
Het ontmoeten en spreken van nationale en internationale collega’s heeft me naast een prettige band ook nieuwe tips en ervaringen in de behandeling van kinderen met leukemie opgeleverd.

Naast het mooie effect van een netwerk op de samenwerking, vind ik een netwerk belangrijk om goed up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Ik ben heel erg blij dat ik de kans heb gekregen om naar dit congres te gaan. Nogmaals heel erg bedankt voor de subsidie die het voor mij mogelijk maakte om  hier naar toe te gaan!

Met vriendelijke groet,

Birgit Woudstra-Hoefnagels, Verpleegkundig specialist kinderoncologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam/Emma Kinderziekenhuis, Afdeling Kinderoncologie

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)