Ervaringsverhaal van Anne van den Broek over de 32ND annual meeting of the European Musculo Skeletal Oncology Society 20TH EMSOS in Florence, 15- 17 mei 2019, met subsidie van V&VN Oncologie

Al bijna 5 jaar ben ik werkzaam als verpleegkundige binnen het orthopedisch oncologisch team in het Radboudumc. Wij zijn één van de vier centra in Nederland waar patiënten met bot- en weke delen tumoren behandeld worden. In 2015 heb ik mijn diploma behaald als oncologieverpleegkundige en begeleid/verpleeg ik patiënten met bot- en weke delen tumoren op de polikliniek- en verpleegafdeling orthopedie. Wij hebben een actieve rol als oncologieverpleegkundige binnen dit team en zijn daarom ook intensief bezig met de ontwikkelingen rondom de onderzoeken en behandelingen van patiënten met bot- en weke delen tumoren. 

Dit doen we onder andere door een keer per jaar het Europese congres voor bot- en weke delen tumoren (EMSOS) bij te wonen. We gaan dan met meerder disciplines, waaronder de oncologisch orthopedisch chirurgen, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, OK assistenten (gericht op de orthopedische oncologische OK’s) en oncologieverpleegkundigen. Dit congres vindt ieder jaar plaats in een ander land. In 2018 werd het congres door de vier Nederlandse centra georganiseerd in Amsterdam.

Als oncologieverpleegkundigen komen we niet alleen kennis ophalen maar hebben we ook een actieve rol bij de kennisoverdracht. Een aantal collega’s zijn mij voor gegaan en hebben een presentatie gegeven over de organisatie van zorg voor de oncologisch orthopedische patiënten in het Radboudumc.

Dit jaar heb ik samen met mijn collega’s Renate Arts (Physician Assistant) en Jorinde Denissen (fysiotherapeut) een presentatie gegeven over een casus van een patiënt die bij ons onder behandeling is. Ik heb hierbij verteld wat de specifieke rol van een oncologieverpleegkundige is, binnen de zorg voor de patiënt in deze casus. Door deze presentatie hebben wij kunnen vertellen en laten zien wat de meerwaarde is van de samenwerking met verschillende disciplines en hoe wij elkaar kunnen versterken binnen de zorg voor de patiëntencategorie die wij behandelen.

Ik vond het heel spannend om te doen, omdat ik dit ook voor het eerst heb gedaan en dan ook nog in het Engels.

Het congres heeft mij weer nieuwe ontwikkelingen laten zien met betrekking tot de zorg en begeleiding van patiënten met bot- en weke delen tumoren. Tijdens het congres is er gelegenheid tot netwerken met professionals uit andere Europese landen. Dit heeft als resultaat dat wij ook inzicht krijgen in hoe zij de zorg voor patiënten met bot- en weke delen tumoren leveren.

De presentatie die wij gegeven hebben, hebben we na het congres ook (in het Nederlands) aan de verpleegkundigen van de orthopedie afdeling in het Radboudumc gegeven. Daarnaast gebruiken wij de verkregen kennis van andere presentaties om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Mijn collega raadde het mij aan om subsidie aan te vragen, om het mogelijk te maken naar het congres toe te gaan. Ik ga zeker meerdere collegae adviseren om dit te doen; zo krijgt iedereen een kans om meer kennis op te doen door naar congressen of symposia toe te gaan. Het is een leuke en goede manier om je kennis te ontwikkelen, te netwerken en om jouw kennis te delen met anderen.

Er waren veel fysiotherapeuten die presenteerden over fysiotherapie op maat, maar ook over de samenwerking met andere disciplines. Wat ik hier vooral uit mee heb genomen is dat wij daarin vooruitstrevend zijn en als ziekenhuis hier al goed op weg zijn. Dit betekent voor mij dat we de zorg die we nu leveren vooral moeten voortzetten en dat we moeten gaan kijken of er dan nog verbeterpunten zijn in de samenwerking met andere disciplines.

Het is bijzonder om te zien hoe anderen de zorg leveren en om daar samen over te sparren.

Ik wil V&VN Oncologie bedanken voor het verstrekken van de subsidie en dat zij mij de kans hebben gegeven om naar het EMSOS congres te gaan.

Anne van den Broek, Oncologieverpleegkundige Orthopedie, Radboudumc, Nijmegen.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)