Wat te doen als je accreditatie wilt aanvragen als aanbieder van een oncologische scholing? 

Voor het aanvragen van accreditatie van een scholing of congres, passend binnen het Deskundigheidsgebied Oncologie, wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- afdelingen binnen V&VN Oncologie die een scholing organiseren en aanbieden
- aanbieders die als externe partij een scholing organiseren

Een bestuurder van een afdeling binnen V&VN Oncologie vult een aanvraagformulier volledig in en stuurt dit naar scholingen@venvn.nl (informatie en het formulier zijn op te vragen via voorgaand emailadres). Dit kan tot uiterlijk 6 weken voor uitvoering van de scholing of het congres, inclusief alle gevraagde documenten. De medewerker klantcontact voert de scholing in PE-Online en draagt zorg voor het digitaal opslaan van alle gegevens. De organisator van de scholing is verantwoordelijk voor de evaluatie en het toesturen van de resultaten van de evaluatie. Binnen 4 weken dient de aanwezigheidslijst (Excel of Word bestand) voorzien van het relatienummer in het Kwaliteitsregister V&V en/of BIG-nummer gestuurd te worden naar scholingen@venvn.nl 

Een externe aanbieder van scholingen kan zelf contact op te nemen met het Kwaliteitsregister V&V en zich te oriënteren op de voorwaarden: www.kwaliteitsregistervenv.nl 

Voor advies met betrekking tot de aanvraag kan contact opgenomen worden met de Commissie Deskundigheid, ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl.

Welke weg volg je als je je als (oncologie)verpleegkundige wilt inschrijven binnen het Kwaliteitsregister V&V en voor het Deskundigheidsgebied Oncologie? 

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden en het Verpleegkundig Specialisten Register zijn belangrijke instrumenten voor deskundigheidsbevordering. Professionals kunnen in een digitaal portfolio bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Naast registratie in het Kwaliteitsregister V&V is het mogelijk om je als oncologieverpleegkundige te registreren in het deskundigheidsgebied Oncologie. In dit deskundigheidsgebied kan zichtbaar worden gemaakt dat er bij- en nascholing wordt gevolgd specifiek voor de oncologische zorgvrager.

Op de site van het Kwaliteitsregister V&V www.kwaliteitsregistervenv.nl  vind je alle informatie over het Kwaliteitsregister V&V en de wijze waarop je je kunt inschrijven. Ook is er te lezen welke stappen je kunt nemen en welke eisen er gesteld worden aan inschrijving voor een deskundigheidsgebied.

Verpleegkundig specialisten hebben een eigen register, namelijk het Verpleegkundig Specialisten Register. Verpleegkundig specialisten volgen een aantal uren/jaar geaccrediteerde scholingen binnen hun deskundigheidsgebied om in aanmerking te komen voor herregistratie. Er zijn de volgende specialismen:

- Preventieve zorg bij somatische aandoeningen;
- Acute zorg bij somatische aandoeningen;
- Intensieve zorg bij somatische aandoeningen;
- Chronische zorg bij somatische aandoeningen;
- Geestelijke Gezondheidszorg;

Waar vind je informatie over geaccrediteerde oncologische scholingen voor verpleegkundigen?

Op de website www.kwaliteitsregistervenv.nl vind je een link naar de scholingsagenda. In deze agenda lees je een overzicht van alle geaccrediteerde scholingen en van de scholingen waarvoor accreditatie is aangevraagd. Via de knop 'uitgebreid zoeken' kun je bij 'categorie' kiezen voor alle scholingen binnen de oncologie. Deze oncologische scholingen zijn vaak ook geschikt voor Verpleegkundig Specialisten, die werkzaam zijn in de oncologie. Deze scholingen zijn niet altijd geaccrediteerd voor het Verpleegkundig Specialisten Register.

Verpleegkundig Specialisten vinden hun scholingsagenda hier.  Zij kunnen niet zoeken binnen het gebied oncologie, maar wel voor het eigen specialisme.


Wat doet de Commissie Deskundigheid op het gebied van accreditatie?

Een onderdeel van de Commissie Deskundigheid is Kwaliteitsbewaking van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Aanbieders van scholing kunnen accreditatie aanvragen voor hun scholing (zie hierboven voor de procedure). Geaccrediteerde scholing is scholing die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Zo weet je als verpleegkundige dat je een kwalitatief goede scholing volgt.

De Commissie Deskundigheid draagt zorg voor:

- Beheer en borging van het Deskundigheidsgebied Oncologie
- Beoordelen van  aangeboden scholingen voor het Deskundigheidsgebied Oncologie
- Advies aan de leden van V&VN Oncologie in het hanteren van het Kwaliteitsregister en Deskundigheidsgebied Oncologie
- Het bevorderen van samenhang en kwaliteit in het scholingsaanbod op het gebied van Oncologie
- Advies aan aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen het Deskundigheidsgebied Oncologie
 

Heb je vragen, ideeën of suggesties, stuur dan een e-mail aan: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)