Deskundigheid

De commissie Deskundigheid houdt zich bezig met 3 kerntaken:

Kennisbevorderende activiteiten en professionalisering
- De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het deskundigheidsgebied Oncologie binnen het Kwaliteitsregister V&V.
- De commissie coördineert de uitreiking van Awards: de Award of Excellence Oncology Nursing en de Oeuvre Award.

Accreditatie
- De commissie accrediteert de deskundigheidsbevorderende activiteiten voor oncologieverpleegkundigen binnen het Kwaliteitsregister V&V.
- De commissie biedt ondersteuning bij het aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voor  deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de vereniging.

Subsidieverstrekking (voor nu opgeschort!)
- De commissie verstrekt subsidies voor (internationale) congresbezoeken en Masterclasses aan leden van V&VN Oncologie. Aanvraagformulieren voor subsidie kunnen via de site van de commissie gedownload worden.

De commissie Deskundigheid bestaat uit leden die zoveel mogelijk een verschillende achtergrond hebben.

Voor vragen met betrekking tot deze commissie kan contact worden opgenomen via ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)