Deskundigheid

De commissie Deskundigheid houdt zich bezig met 3 kerntaken:
 

Kennisbevorderende activiteiten en professionalisering

o   De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het deskundigheidsgebied Oncologie binnen het Kwaliteitsregister V&V.
o   De commissie coördineert de uitreiking van Awards: de Award of Excellence Oncology Nursing en de Oeuvre Award.


Accreditatie

o   De commissie accrediteert de deskundigheidsbevorderende activiteiten voor oncologieverpleegkundigen binnen het Kwaliteitsregister V&V.
o   De commissie biedt ondersteuning bij het aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voor  deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de vereniging.


Subsidieverstrekking

o   De commissie verstrekt subsidies voor voor (internationale) congresbezoeken en Masterclasses aan leden van de V&VN Oncologie. Aanvraagformulieren voor subsidie kunnen via de site van de Commissie gedownload worden.

De commissie Deskundigheid bestaat uit leden die zoveel mogelijk een verschillende achtergrond hebben.

Voor vragen met betrekking tot deze commissie kan contact worden opgenomen via ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl 

Contact

De commissie Deskundigheid is bereikbaar via emailadres: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl.

Ervaringsverhalen

Als ‘tegenprestatie' van degene die subsidie-ontving, willen we graag het ervaringsverhaal + foto over het Congres (of de Masterclass) op de site van de cie. Deskundigheid zetten. Om andere oncologieverpleegkundigen kennis te laten nemen wat een subsidieplaats en deelname aan Congres/Masterclass opleverde aan kennis en contacten.

Award of Excellence Oncology Nursing

V&VN Oncologie kent jaarlijks een ‘Award of Excellence Oncology Nursing’ toe aan één van de leden van de vereniging (indien geschikte kandidaten zijn voorgedragen). Deze Award is bestemd voor een verpleegkundige die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de oncologische zorg.

Oeuvre Award of Excellence Oncology Nursing

De Oeuvre Award wordt incidenteel uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie heeft geleverd aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg.

Hoe schrijf ik een abstract?

De commissie Deskundigheid geeft je een richtlijn voor het schrijven van een abstract. Verschillende onderwerpen kunnen  in aanmerking komenvoor een abstract. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek in het kader van de opleiding tot oncologieverpleegkundige;

Accreditatie

Wat te doen als je accreditatie wilt aanvragen als aanbieder van een oncologische scholing?

Subsidieverstrekking

V&VN Oncologie verstrekt jaarlijks subsidie aan oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die een internationaal congres willen bezoeken. Ook voor nationale congressen, zoals bijvoorbeeld de 'Oncologiedagen', kan subsidie aangevraagd worden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!