Webinar Oncologie

  • 6 oktober 2022
  • Webinar
  • Oncologie
Laptop Online

Datum
6 oktober 2022

Tijd
18:45 uur - 21.00 uur

Programma
18:45 – 19:00 Digitaal aanmelden
19:00 – 19:10 Opening
Voorzitter
19:10 - 1935 Medische en verpleegkundige aspecten bij een buismaag
Dr. P.C. (Pieter) van der Sluis - oncologisch en gastro-intestinaal chirurg
19:40 - 19:55 Ouders met kanker en kinderen
Mw. B.P (Liesbeth) Eerland - Medisch maatschappelijk werkster
19:55 - 20:05 Korte pauze
20:05 - 20:30 Kanker en bewegen
Werkgroep interne oncologie
20:35 - 20:55 Immunotherapie bij melanoom: verpleegkundige aspecten
A.A. (Lianne) van Beek – Verpleegkundig specialist
20:55 - 21:00 Afsluiten Voorzitter

Inschrijven
Inschrijven kan via email: scholingsdagen.oncologie@erasmusmc.nl
Wil je een bewijs van deelname dit graag aangeven in de email.

Inloggen
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2EwZTlkMmUtMTJmNy00MTBmLWI0ZDQ
tMDMwYmQxMjIyOGU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22526638ba-6af3-4b0f-a532-
a1a511f4ac80%22%2c%22Oid%22%3a%22f0329dfd-eba6-4083-
b2aa-0a790da8d201%22%7d 


 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!