Patiëntsymposium ‘Zorg op Maat voor Darmkanker’

  • 27 september 2024
  • Congres/Symposium
  • Oncologie

Op 27 september aanstaande organiseert het UMCG samen met de Stichting Darmkanker het patiëntsymposium ‘Zorg op Maat voor Darmkanker’.

Tijdens dit middagsymposium vertellen verschillende behandelaars over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van vormen van darmkanker. Vanuit de patiëntvereniging wordt het perspectief van de patiënt belicht, en de leider van het UMCG-project ‘Zorg op Maat’ vertelt hoe dit perspectief wordt meegewogen bij het samen beslissen over het behandeltraject. Er is ruim gelegenheid voor lotgenotencontact en het stellen van vragen aan het behandelteam: zowel tijdens de informatiemarkt als tijdens het panelgesprek.

Naast patiënten met darmkanker zijn ook betrokken zorgverleners van harte welkom. Wij denken daarbij met name aan stomaverpleegkundigen, casemanagers, endoscopieverpleegkundigen en andere verpleegkundigen en (para)medici die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met darmkanker. In deze flyer vind je meer informatie. 

Wanneer er vragen zijn over dit symposium, ontvangen wij deze graag. Je kunt ons mailen via darmkanker@onco.umcg.nl.

Namens de werkgroep Darmkanker UMCG en de Stichting Darmkanker,

Nynke Wedema
Corine van de Bunt


Meer informatie en aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)