Werkgroep Neuromusculaire aandoeningen

Contact opnemen kan via netwerkvsnmz@gmail.com

Jeanette Wigbers; voorzitter
Fran Smulders; secretaris 
Kim Holtmaat 

Missie en Visie

De werkgroep neuromusculaire aandoeningen biedt alle centra en instellingen, betrokken bij de zorg voor patiënten met een nma, een platform waarbinnen de professional centraal staat zodat zij een herkenbare eenheid vormen binnen de V&VN.
De werkgroep profileert zich als het platform van, voor en door verpleegkundigen en verzorgenden met aandachtsgebied NMA. Kernwoord binnen de werkgroep is synergie; het delen van bestaande kennis en waar nodig nieuwe kennis ontwikkelen.
Zij streeft naar erkenning en waardering van de professionele kwaliteit en beroepsuitoefening van de NMA-verpleegkundigen, met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Doelstellingen

  • De zorg voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen optimaliseren en/of inzichtelijk maken op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.
  • De kennis en vaardigheden van verpleegkundigen betreffende neuromusculaire aandoeningen optimaliseren.
  • Kennis delen, afstemmen en uitdragen.
  • Eenheid creëren in richtlijnen en protocollen.
  • Inbreng op nationale en internationale bijeenkomsten stimuleren en ontwikkelingen volgen.
  • Landelijk netwerk aanleggen en vergroten.
  • Genereren van verpleegkundige onderzoeksvragen.

Doelgroep en Samenstelling

De werkgroep neuromusculaire aandoeningen bestaat uit verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten en ziekenverzorgenden van (academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorg die als aandachtsgebied neuromusculaire aandoeningen hebben.
Verschillende neuromusculaire aandoeningen bij zowel volwassenen als kinderen komen in de werkgroep aan bod.
Een aantal leden van de werkgroep is werkzaam voor één of meerdere specifieke neuromusculaire aandoeningen of specifieke problematiek, zoals ALS, spierziekten op de kinderleeftijd, myotone dystrofie, continentie, seksualiteit en PEG-sonde.
In de werkgroep zelf is vooral aandacht voor inhoudelijke zaken, zoals verdieping en uitwisseling van ervaringen en kennis.

Bijeenkomsten

Er is 2 x per jaar een bijeenkomst voor alle deelnemers. Bij een bijeenkomst wordt mogelijk een gast uitgenodigd om een presentatie te geven. De bijeenkomst wordt voorbereid door de werkgroep leden. De stuurgroep heft overleg vooraf aan een vergadering.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)