werkgroep cva

Contact opnemen kan via cva.neuroreva@venvn.nl

Karin Kanselaar

Annette Baars

Caroline Akkermans

Anneke Guyt

Anja van Brakel

CVA in beeld

De werkgroep CVA is opgericht in 2004 en is ontstaan vanuit verpleegkundigen en verzorgenden die betrokken zijn bij de zorg rondom de CVA-patiënt . Dit kan zowel intra-, extra- als transmuraal zijn. De zorg die aan CVA-patiënten en/of zijn naasten wordt geleverd is vaak onderdeel van een stroke-service. Een stroke service is een regionale keten van zorgverleners of zorgverlenende instanties die gezamenlijk tot een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor patiënten met een beroerte waarborgen in alle fasen van de aandoening.

Je kunt hierbij 3 fasen onderscheiden:

Acute fase: voorkomen van progressieve schade aan de hersenen en het voorkomen van secundaire complicaties. Behandeling vindt meestal plaats op een stroke-unit.
Revalidatiefase: voorkomen en verminderen van beperkingen in activiteiten en participatie. Behandeling vindt meestal in gespecialiseerde afdelingen van het verpleeghuis, revalidatiecentra of poliklinische setting plaats.
Chronische fase: verwerken en leren omgaan met de beperkingen. Ondersteuning en begeleiding van de patiënt en/of zijn naasten bij o.a. verminderde belastbaarheid, veranderd gedrag en coping. Meestal vindt dit plaats in de thuissituatie of door gespecialiseerde poliklinieken (nazorgpoli’s).

Verpleegkundigen en verzorgenden uit de werkgroep CVA zijn werkzaam in één of meerdere fasen.

Sinds 2013 is de werkgroep van organisatie vorm veranderd de bestuursleden vormen nu de werkgroep CVA.

Bestuursleden zijn lid van de afdeling N&R. Bestuursleden hebben een actieve rol binnen de werkgroep.

Bestuursleden vertegenwoordigen de verpleegkundigen en verzorgenden uit het hele land, vanuit diverse werkvelden. Zij zijn dagelijks direct en indirect actief betrokken bij de zorg, begeleiding, behandeling en revalidatie van mensen na een CVA en hun naasten. Enkele bestuursleden zijn tevens vertegenwoordigd in domein en taakgroepen.

Binnen de werkgroep zijn geen vaste functies verdeeld. De werkgroep werkt als een zelfsturend team waarbij het voorzitterschap en de secretaris rouleren.

Bestuursleden krijgen de kans om zich verder te ontplooien en te profileren in landelijke activiteiten.

Zij hebben één of meer van de volgende taakgebieden als aandachtsgebied:

Kwaliteit in Praktijk
Scholing
Congres
Deskundigheidsbevordering
Innovatie en zorgbeleid
Onderzoek
Communicatie

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van zorg, begeleiding, behandeling en revalidatie van mensen na een CVA en hun naaste omgeving.

De doelstellingen zijn:

* Het komen tot een optimale zorg in de behandeling voor mensen met een CVA en hun naasten, gebaseerd op evidence based cq best practice, vanuit alle werkvelden.


* Nationale en internationale afstemming en uitwisseling van kennis en informatie over CVA patiënten en zijn naasten.

* Aanbieden van specifiek gerichte scholing op het gebied van CVA.

* Participeren en faciliteren van medisch, verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

Planning 2020

v  Format scholing borging binnen V&VN en Kennisnetwerk

v  Congres N&R (12 Maart 2020)

v  Format op websites (12 maart)

v  NAH en arbeidsparticipatie

v  Toolbox Young Stroke

v  Online platform V&VN

v  Kwaliteitsstandaard ADL

Vergaderdata 2020: ma 3 februari, ma 11 mei, ma 28 september en ma 23 november

Bijeenkomsten

De werkgroep CVA komt 4 keer per jaar bijeen. Als werkgroep onderhouden we contact met het kennisnetwerk CVA en patiëntverenigingen. Tijdens het V&VN symposium afdeling neuro&revalidatie, is de werkgroep CVA vertegenwoordigd en levert onderwerpen en sprekers aan.

In samenwerking met het Nijmeegse kenniscentrum neurorevalidatie, is in 2012 de cursus, ‘ Zorg na een beroerte’ ontwikkeld.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)