Vakgroep revalidatie

Contact opnemen kan via revalidatie.neuro@venvn.nl 

Brenda Fibbicher; voorzitter

Dineke Vis; secretaris

Missie

De vakgroep revalidatie streeft naar optimale, hoogwaardige verpleegkundige kennis en kunde op het gebied van revalidatie. Deze kennis en kunde wordt ingezet in de zorg en coaching die aansluit bij de wensen en behoeften van de revalidatiepatiënt, waarbij de eigen regie van de patiënt en zijn naaste omgeving centraal staat.
De vakgroep revalidatie werkt aan het ontwikkelen van de professionele kwaliteit en beroepsuitoefening van revalidatie verpleegkundigen en verzorgenden zoals beschreven in het expertisegebied revalidatieverpleegkundige.

We zijn er trots op dat we de kans krijgen en nemen om revalidatie op de kaart te zetten. Waarbij we een onderscheid maken in 2 groepen te weten: De medisch specialistische revalidatie en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Doelen

Het doel van de vakgroep revalidatie is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en verbetering van de kwaliteit van zorg.
De nieuwe ontwikkelingen in de zorg en maatschappij vragen om een hoge vakbekwaamheid en deskundigheid. De rollen en de taken van de revalidatie verpleegkundigen en verzorgenden worden hierdoor sterk beïnvloed.

Inzichtelijk maken van het huidige aanbod trainingen, cursussen en scholingen gericht op de revalidatie binnen Nederland.
Ontwikkelen van een vervolgopleiding revalidatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Organiseren van thema bijeenkomsten.
Onderzoek naar zorgzwaartemeting.
Monitoren van ontwikkelingen op het gebied van revalidatie.

Samenstelling

Voorzitter:                    Brenda Fibicher            Reade

Secretaris:                    Dineke Vis                   Klimmendaal

Penningmeester:           Mirjam Kleijsen             Roessingh

Communicatie/PR:        Antonio Baltes              Reade

 

Vakgroep lid:               Pauline Admiraal           Heliomare        

Vakgroep lid:               Marloes Houter             Heliomare

Vakgroep lid:                Jacoliene Miltenburg     De Hoogstraat 

Vakgroep lid:                Lizette van der Kaay     Basalt

Vakgroep lid:               Jan Groffen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!