Netwerk Epilepsie Zorg

Contact opnemen kan via epilepsie.neuroreva@venvn.nl

Annette Hospes; voorzitter (voorzitter.epilepsie.neuroreva@venvn.nl)

Janita Glastra-Zwiers; secretaris (secretaris.epilepsie.neuroreva@venvn.nl)

Missie

De missie van het Netwerk Epilepsie Zorg is het leveren van een bijdrage aan een optimale behandeling en (psychosociale) begeleiding van mensen met epilepsie. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen van de epilepsie en het netwerk van de patiënt waarbij er gestreefd wordt naar het vergroten van zelfmanagement.

Doelen

  1. Bijdragen aan beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundig specialisten, epilepsieverpleegkundigen en epilepsieconsulenten, werkzaam in de epilepsiezorg;
  2. Ondersteunen van de vakbekwaamheid van NEZ-leden en delen van kennis door middel van scholing;
  3. Volgen en delen van nationale en internationale ontwikkelingen op zowel het verpleegkundig als het medisch gebied met betrekking tot epilepsie;
  4. Geven van adviezen en meewerken aan ontwikkelingen van derden;
    Vormen van een netwerk van professionals;
  5. Samenwerking bevorderen met EVN, EF, LIGA en V&VN(VS)

Doelgroep

In het Netwerk Epilepsie Zorg (NEZ) zijn consulenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten verenigd die werkzaam zijn in de poliklinische epilepsiezorg. Het gezamenlijke streven is om de beroepsinhoudelijke verpleegkundige ontwikkeling binnen het expertisegebied epilepsie vorm te geven, elkaar te stimuleren en zich (landelijk) te profileren. Het Netwerk Epilepsie Zorg is onderdeel van de V&VN, afdeling Neuro& Revalidatie, en is onafhankelijk van instellingen en organisaties.

Het Netwerk Epilepsie Zorg is toegankelijk voor poliklinisch werkzame epilepsieconsulenten (bij voorkeur verpleegkundig geschoold), voor verpleegkundigen van niveau 4 en 5 en voor verpleegkundig specialisten, allen werkzaam in de epilepsiezorg. 

Uitgangspunten

Het Netwerk Epilepsie Zorg heeft als uitgangspunt het verzamelen, borgen en delen van informatie en kennis met betrekking tot epilepsie. Primair richt het NEZ zich op de eigen leden en secundair op verzorgenden, verpleegkundigen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij mensen met epilepsie.

Het Netwerk Epilepsie Zorg streeft naar een werkwijze volgens ‘evidence based’ en ‘best practice’ verpleegkunde.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)