Nederlandse werkgroep parkinson verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (NWP VP&VS)

De Nederlandse Werkgroep Parkinson verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (NWP VP&VS) is een onderdeel van de V&VN Neuro en Revalidatie en heeft als doel het ontwikkelen van de Parkinsonzorg en de profilering van de Parkinsonverpleegkundige en verpleegkundig specialist binnen het werkveld. De NWP bestaat sinds 1997 en werkt samen met verschillende partners zoals de NVN, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.

Contact opnemen kan via parkinson.Neuroreva@venvn.nl

Ester van der Weide; secretaris

Missie

De NWP VP&VS streeft naar optimale, hoogwaardige verpleegkundige en medische zorg en begeleiding, die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en zijn omgeving.

De NWP VP&VS wil ook de komende jaren een professioneel functionerende organisatie zijn, die de belangen behartigt van de parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en die door externe partijen gezien wordt als een volwaardige samenwerkingspartner. De NWP VP&VS wil dit bereiken door overleg met stake holders. En door samenwerking en al dan niet gevraagd advies geven aan alle bij de zorg betrokken zorgprofessionals, betrokkenheid bij richtlijnontwikkeling, meedenken over hedendaagse ontwikkelingen binnen de parkinsonzorg zoals casemanagement, e-health, transmuraal (samen-)werken, inzet van robotica, domotica en de implementatie van de beroepsprofielen 2020.

De NWP VP&VS werkt hierbij samen met verschillende organisaties zoals de Parkinson Vereniging en beroeps- en vakorganisaties (ParkinsonNet, NVN, V&VN).

Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Ontwikkeling van de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson de komende 5 jaar omvat:

 • Optimaliseren van evidence based werken aan de hand van de multi disciplinaire en mono disciplinaire richtlijnen.
 • Bevorderen van transmuraal werken en multidisciplinair samenwerken.
 • Aansluiten op de inhoud van scholingen en de verpleegkundige Parkinson richtlijn in de uiteenlopende werkvelden van Parkinson verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten Parkinson (ziekenhuis, wijkverpleging, revalidatiecentra en verpleeghuizen).
 • Verdere ontwikkeling en positionering van Parkinson verpleegkundige en verpleegkundig specialist Parkinson in de rol als casemanager.
 • Optimalisering van het zorgaanbod voor jonge mensen met Parkinson waarbij aansluiting bij thema’s als partners, jonge kinderen, sociale relaties, werken, financiën, lotgenoten.
 • Toename van aantal patiënten met niet NL achtergrond: ontwikkeling van cultuur sensitieve Parkinsonzorg.
 • Toename van inzet van domotica, e-health en robotica.
 • Toename van de inzet van derdelijns behandelingen.
 • Ontwikkeling van nieuwe derde lijn behandelingen.

Hoe gaan wij hieraan als NWP VP&VS aandacht geven?
 • Deelnemen aan lopend en komend wetenschappelijk onderzoek; presentatie van onderzoeksresultaten tijdens nascholingen.
 • Samenwerken met relevante stakeholders: de V&VN, NVN, Parkinson Vereniging, ParkinsonNet Coördinatiecentrum.
 • Deelnemen aan en stimuleren van onderzoek naar inzet van e-health, robotica en domotica bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson.
 • Op de hoogte blijven van de landelijke Parkinson onderzoek agenda en richtlijn ontwikkeling.
 • Nascholingen organiseren voor VP&VS.
 • Aansluiten bij en samenwerken met VenVN voor het ontwikkelen van de opleidingsprofielen.
 • Subsidieaanvraag schrijven voor en een actieve bijdrage leveren aan de herziening van de mono- en multidisciplinaire Parkinson richtlijnen.
 • Waar mogelijk internationale contacten leggen/verstevigen met collega Parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Leden

Het zijn BIG- en ParkinsonNet-geregistreerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Om precies te zijn gaat het om verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en verpleegkundig specialisten die:

 • De opleiding van het ParkinsonNet hebben gevolgd en afgerond;
 • Lidmaatschap bij de V&VN en/of de afdeling Neuro en Revalidatie en/of de afdeling Verpleegkundig Specialisten afdeling. Lidmaatschap bij de NWP VP&VS is gratis.
 • BIG geregistreerd verpleegkundige niveau 4-5 en/of verpleegkundig specialist.
 • De geaccrediteerde opleiding tot Parkinsonverpleegkundige gevolgd en afgerond.

Organisatie structuur.

De NWP VP&VS heeft een dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor een portefeuille: voorzitterschap, secretariaat, penningmeester, contactpersoon V&VN, NVN werkgroep bewegingsstoornissen, Parkinson Vereniging en ParkinsonNet en nascholing. Het streven is dat iedere regio in Nederland een afvaardiging heeft ten behoeve van het dagelijks bestuur:

- Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
- Regio West (Noord-Holland en deel Utrecht)
- Regio Zuid-West (Zuid-Holland, Zeeland, deel Noord-Brabant)
- Regio Oost (Overijssel, Gelderland, deel Utrecht
- Regio Zuid (Limburg, deel Noord-Brabant

Bijeenkomsten

1 maal per jaar een landelijke nascholing en regionale bijeenkomst/scholing word gestimuleerd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)