Nederlandse werkgroep parkinson verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (NWP VP&VS)

Contact opnemen kan via parkinson.Neuroreva@venvn.nl

Laura Daeter; voorzitter

Ester van der Weide; secretaris

Missie

De NWP VP&VS streeft naar optimale, hoogwaardige verpleegkundige en medische zorg en begeleiding, die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en zijn omgeving.

De NWP VP&VS wil ook de komende jaren een professioneel functionerende organisatie zijn, die de belangen behartigt van de parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en die door externe partijen gezien wordt als een volwaardige samenwerkingspartner. De NWP VP&VS wil dit bereiken door overleg met stake holders. En door samenwerking en al dan niet gevraagd advies geven aan alle bij de zorg betrokken zorgprofessionals, betrokkenheid bij richtlijnontwikkeling, meedenken over hedendaagse ontwikkelingen binnen de parkinsonzorg zoals casemanagement, e-health, transmuraal (samen-)werken, inzet van robotica, domotica en de implementatie van de beroepsprofielen 2020.

De NWP VP&VS werkt hierbij samen met verschillende organisaties zoals de Parkinson Vereniging en beroeps- en vakorganisaties (ParkinsonNet, NVN, V&VN).

Doelstellingen

De Nederlandse Werkgroep Parkinson verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (NWP VP&VS) is een onderdeel van de V&VN Neuro en Revalidatie en heeft als doel het ontwikkelen van de parkinsonzorg en de profilering van de parkinsonverpleegkundige en verpleegkundig specialist binnen het werkveld. De NWP bestaat sinds 1997 en werkt samen met de NVN, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.

 

Doestellingen voor de periode 2015-2020

1. Implementatie van de nieuwe verpleegkundige monodisciplinaire richtlijn

2. Delen van kennis en ervaring op internationaal niveau

3. Bijdragen aan beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen werkzaam in de Parkinsonzorg.

4. Bestendiging van de financiering van zowel de Parkinsonverpleegkundigen als de verpleegkundig specialist binnen de Parkinsonzorg.

5. Ontwikkelen van post- HBO vervolgonderwijs tot Parkinsonverpleegkundige

6. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van Parkinsonverpleegkundigen bij de behandeling van patiënten met de Ziekte van Parkinson.

Aantal leden

Het zijn BIG- en ParkinsonNet-geregistreerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Om precies te zijn gaat het om verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en verpleegkundig specialisten die:

- De opleiding van het ParkinsonNet hebben gevolgd en afgerond.

- Werkzaam zijn in een intramurale, transmurale of extramurale zorg en voldoen aan de criteria om parkinsonexpertise te ontwikkelen en onderhouden.

- Ziekenhuis: minimaal 12 uur per week besteden aan parkinsonzorg en/of een minimale caseload van 112 patiënten per jaar.

- Andere settingen: minimaal 8 uur per week besteden aan parkinsonzorg en/of een caseload van 10 patiënten per jaar.

- Naast verpleegkundige zorg ook een bijdrage leveren aan medische parkinson behandeling waarbij de parkinsonverpleegkundige onder supervisie van een arts werkt en de verpleegkundig specialist parkinson een zelfstandige bevoegdheid heeft.

Organisatie structuur.

De NWP VP&VS heeft een dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor een portefeuille: voorzitterschap, secretariaat, penningmeester, contactpersoon V&VN, NVN werkgroep bewegingsstoornissen, Parkinson Vereniging en ParkinsonNet en nascholing. Iedere regio in Nederland levert een afvaardiging ten behoeve van het dagelijks bestuur:

- Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

- Regio West (Noord-Holland en deel Utrecht)

- Regio Zuid-West (Zuid-Holland, Zeeland, deel Noord-Brabant)

- Regio Oost (Overijssel, Gelderland, deel Utrecht

- Regio Zuid (Limburg, deel Noord-Brabant

Bijeenkomsten

1 maal per jaar een landelijke nascholing en regionale bijeenkomst/scholing word gestimuleerd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!