Mini-quiz ExpertCollege (maart): Pancreas

  • 15 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • Medium Care Verpleegkundigen
20220209 Brainstem Prijsvraag

Doe mee aan de mini-quiz en maak kans op een e-learningmodule naar keuze.

Vraag 1: Wat is correct over de wereldwijde incidentie van acute pancreatitis?
a) Deze stijgt door de vergrijzing
b) Deze stijgt door het groeiende aantal mensen met overgewicht
c) Deze daalt doordat alcoholisme minder vaak voorkomt
d) Deze daalt doordat diabetes beter behandeld wordt

Vraag 2: ..... is een criterium voor acute pancreatitis.
a) Acute abdominale pijn
b) Koorts
c) Icterus
d) Alle bovenstaande

Vraag 3: Obstructie van de ..... veroorzaakt reflux van gal in de ductus pancreaticus.
a) Papil van Vater
b) Ductus cysticus
c) Ductus choledochus
d) Alle bovenstaande

Vraag 4: Bij iedere zorgvrager met acute pancreatitis wordt een ..... verricht om eventueel galsteenlijden of gedilateerde galwegen vast te stellen.
a) Abdominale echo
b) CT-abdomen
c) ERCP
d) Alle bovenstaande

Vraag 5: De initiële behandeling van acute pancreatitis bestaat uit .....
a) Ondersteunende interventies als vochtsuppletie, pijnstilling en optimalisatie van de voedingsstatus
b) Antibiotica om een geïnfecteerde pancreasnecrose te voorkomen
c) Galsteenvergruizing bij een biliaire pancreatitis

d) Alle bovenstaande

Ga naar de quiz

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)