Kwaliteitsopdracht Gwen Bergman 'organisatievormen Medium Care', augustus 2022

  • 29 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • Medium Care Verpleegkundigen
Schermafbeelding 2022 09 29 Om 10.04.52
Schermafbeelding 2022 09 29 Om 10.06.09

In Nederland zijn momenteel 23 Medium Care (MC) afdelingen. Daarvan zijn er 10 een zelfstandige afdeling en 13 een geïntegreerde afdeling op de Intensive Care (IC) (H. Derwort).  Uit het artikel Intermediate care units komen voor- en nadelen naar voren van een geïntegreerde afdeling op de Intensive Care (IC). De in het artikel aangehaalde voordelen zijn onder andere meer flexibiliteit qua inzet van verpleegkundigen, minder transport voor de patiënt, minder apparatuur (zoals echo apparaten. Echter meer geluidsoverlast voor de patiënt en een hogere werkdruk voor de verpleegkundige door verhoogde diversiteit van patiënten worden in het artikel genoemd als nadelen.  

Een MC parallel aan de IC heeft meerdere voordelen.  Zo is de flexibiliteit qua inzet van verpleegkundigen hoger, is er bij acute situaties assistentie van een IC verpleegkundige mogelijk en is er mogelijkheid tot gezamenlijke monitoring van patiënten. Daarnaast is eenvoudig  toegang tot dezelfde apparatuur en de IC zou meer patiënten capaciteit kunnen krijgen vanwege de verbeterde doorstroom van patiënten naar een MC. Echter moet de patiënt getransporteerd worden en kan de complexiteit van een patiënt gemakkelijker verkeerd ingeschat worden waardoor een IC patiënt sneller op de MC beland.  

Een zelfstandige MC afdeling heeft als voordeel dat de werkwijze, behandelingen en de structuur op de afdeling volledig zijn gespecificeerd voor de MC patiënt. Nadelen zijn minder flexibiliteit qua bezetting van de verpleegkundigen, de afdeling dient ingericht te worden met eigen apparatuur en mogelijk verlies van informatie en continuïteit van zorg. Tevens worden patiënten vaker getransporteerd en kan een verkeerde inschatting gemaakt worden van de complexiteit (Waydhas, et al., 2018). 

Gedurende de COVID-19 periode was de MC in het Amsterdam UMC, locatie VUmc parallel aan de IC vanwege het realiseren van een COVID-19 behandel-cohort en door onderbezetting van het MC personeel. In een gedeelte van de IC werden de MC patiënten verzorgd door MC verpleegkundigen. Daardoor kon in het geval van onderbezetting van het personeel de IC verpleegkundige gemakkelijk assisteren. De IC en MC verpleegkundigen werkten op deze wijze gedurende twee jaar nauw samen. Opvallend is dat na twee jaar de afdelingen nu weer gescheiden zijn en de “oude” organisatievorm weer snel is herpakt. Gedurende de lange periode van nauwe samenwerking kunnen echter ook leermomenten gecreëerd worden voor beide afdelingen en winst behaald worden op het vlak van verbeteringen.  

Dit onderzoek wordt verricht vanuit de MC afdeling van het Amsterdam UMC locatie Vumc (voortaan beschreven als de MC) waarbij de resultaten gebruikt worden om de verschillende organisatievormen van een MC te analyseren. Wat zijn voor- en nadelen van een IC verpleegkundige in de patiëntenkamer naast je? En hoe kan de MC groeien door deze voordelen- en nadelen te onderzoeken? Tijdens dit onderzoek wordt vanuit het verpleegkundig perspectief naar verschillende partijen gekeken, namelijk de kwetsbare patiënt  en de verpleegkundige zelf.  

(Het kwaliteitsonderzoek kan bij interesse opgevraagd worden via h.derwort@venvn.nl)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)