Het tijdschrift Maatschappij & Gezondheid komt 4 x per jaar uit en is gratis voor de leden van de afdeling M&G.

V VN M G NR2 2021 COVER

Interprofessionele leernetwerken: gezamenlijke deskundigheidsbevordering

Als jouw kennis en ervaring als wijk- en dementieverpleegkundige stopt bij complexe vraagstukken. Omdat je niet goed weet hoe je moet omgaan met de therapieontrouw van jouw cliënt met een psychiatrische aandoening. Omdat je twijfelt over hoe je - naast de zorg bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) - een cliënt kunt ondersteunen die, als gevolg van alcoholmisbruik bij de partner, thuis torenhoge spanningen ervaart. Hoe vind je dan de juiste professional die jou kan helpen? Een leernetwerk, waarin hogescholen, ROC’s en diverse professionals in de wijk samenwerken kan hieraan bijdragen. In heel Nederland zijn er inmiddels vijftien actief. In Nijmegen hebben ze goede ervaringen opgedaan.  Lees meer >>

Gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers: ‘Verpleegkundigen moeten kritisch zijn’

In deze rubriek komen professionals die inspireren aan het woord. Niet alleen hun functie, maar ook lef, enthousiasme en visie zijn aanleiding voor een interview. Deze keer een gesprek met Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en van 1987 – 2012 hoogleraar Public Health bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Schrijvers is nu met emeritaat, maar houdt zich nog steeds bezig met de wetenschap van gezondheidszorg en actuele zorgvernieuwingen. Een gesprek over de soms vermeende controverse tussen theorie en praktijk met een man die dol is op vooruitgang. ‘Je moet als uitvoerende verpleegkundige altijd op zoek gaan naar rituelen die overbodig zijn geworden.’ Lees meer >>

Nadia van den Berg van V&VN Wetenschap in praktijk: ‘Weinig verpleegkundige onderzoeken maken de verbinding met de praktijk’

Binnen V&VN is V&VN Wetenschap in praktijk actief. Belangrijkste doelstelling: meer aandacht voor Evidence-based werken, de wetenschap naar de praktijk brengen en vice versa. Ook leden van V&VN M&G kunnen bij dit platform terecht. Nadia van den Berg (31) is lid van de kerngroep en werkt als kwaliteitsverpleegkundige in de wijk bij PZC Dordrecht, locatie Dubbelmonde in Dordrecht. Ze vertelt wat V&VN Wetenschap in praktijk precies doet.  Lees meer >>

Familiezorg is voor elke cliënt van belang: En wie zorgt er voor de familie?

Een partner met dementie, kinderen met ernstige beperkingen die levenslang intensieve zorg nodig hebben. Het zorgen voor een naaste die ziek is of zorg nodig heeft kan grote consequenties hebben voor de hele familie. Dan is het belangrijk dat ook de familie ondersteund wordt. Marie Louise Luttik, lector Familiezorg aan de Hanzehogeschool Groningen deed er onderzoek naar. Lees meer >>

Jeugdverpleegkundigen in de wetenschap

‘Waarom bestaat er nog geen hoogleraar Verplegingswetenschap Jeugd?' Eveliene Dera en Ingrid Staal zijn twee van de drie jeugdverpleegkundigen in Nederland die gepromoveerd zijn. Hier vertellen ze over hun ervaringen in een promotietraject en het belang van wetenschap voor jeugdverpleegkundigen. Lees meer >>

Verder in dit nummer:

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!