Het tijdschrift Maatschappij & Gezondheid komt 4 x per jaar uit en is gratis voor de leden van de afdeling M&G.

Jaargang 2020, nummer 3

Zorgpad Covid-19 smaakt naar meer!

Het werd in korte tijd een grote hit: Zorgpad wijkverpleging Covid-19. Daarin is vrij overzichtelijk te zien welke stappen je kunt nemen als je cliënten met (verdenking van) Covid-19 moet verplegen. Inmiddels zijn er zes andere zorgpaden over de volgende onderwerpen in de maak: Dementie, Eenzaamheid, Gedragsproblemen in de wijk, Hartfalen, Parkinson en Vallen. Als het aan de kerngroep van de zorgpaden ligt, komen er snel nog meer bij. Bij al deze zorgpaden wordt het Kwaliteitskader Wijkverpleging als kader gebruikt. Mocht jij een idee hebben voor een zorgpad, meld je dan aan via de website. Ze kunnen alle hulp gebruiken! Lees meer >>

 

Programmamaker Johnny de Mol over Restaurant Misverstand: ‘Ik heb veel respect voor zorgprofessionals die dagelijks met dit bijltje hakken’

Afgelopen maanden was Restaurant Misverstand op de buis. Hierin volgde programmamaker Johnny de Mol negen mensen met dementie die tijdelijk als restaurantmedewerker aan het werk gingen. De Mol liet in dit programma op een waardige, ontroerende en soms humoristische manier zien welke maatschappelijke vraagstukken samenhangen met dementie. Chef-kok Ron Blauw had de leiding over de restaurantmedewerkers. Dementieverpleegkundige en redacteur Gerben Jansen van Tijdschrift M&G dacht en werkte mee achter de schermen van het programma. Hij interviewt Johnny de Mol over dementie, de impact hiervan op mantelzorgers en hoe het anders kan. Lees meer >>

Nieuwe richtlijn voor de eerste lijn over zorgmijders in de maak: hoe krijg je ze op je netvlies?

Wat doe je met cliënten die zorg mijden, maar wel hulp nodig hebben? Of hoe krijg je mensen die zorg mijden en het liefst onder de radar blijven, toch boven water? Vragen waar eigenlijk elke verpleegkundige in de wijk mee worstelt. Daarom is de richtlijn Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn van V&VN in de maak, gefinancierd met subsidie van ZonMw. Daarnaast wordt er geschreven aan een handreiking hoe afstemming te krijgen met andere disciplines als woningbouwverenigingen, sociaal werk en de huisarts in de wijk. Wijkverpleegkundige Froukje van der Honing is nauw betrokken bij de richtlijn: ‘Alleen met een goede samenwerking in de wijk kunnen we dit probleem echt aanpakken'. Lees meer >>

Sociaal verpleegkundige Suzanne Speerstra van GGD Fryslân: ‘Vervuilde huizen en verwarde mensen: het neemt de laatste jaren toe!'

Wat te doen met verwarde mensen zonder acute zorgvraag maar waar wel een probleem mee is? Meldingen over deze groep komen sinds juli dit jaar binnen via het landelijke telefoonnummer en worden meteen doorgeschakeld naar een regionaal meldpunt. De kans is groot dat deze terecht komen bij de diverse GGD’en. Zo ook bij sociaal verpleegkundige Susanne Speerstra van GGD Fryslân. Naast verward gedrag is zij verantwoordelijk voor mensen die hun huizen laten vervuilen en overlast veroorzaken. ‘De maatschappij is te moeilijk geworden voor bepaalde groepen mensen.’ Lees meer >>

Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: ‘Laten we stoppen met overleggen óver de patiënt!’

De term bemoeizorg neemt hij niet graag in de mond. Niels Mulder, psychiater Parnassiagroep en hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam spreekt liever van assertieve zorg. Maar dat deze zorg onmisbaar is in de wijk, dat staat volgens hem als een paal boven water. ‘Door op een andere manier te werken, hoeven de schotten in de zorg en de andere financieringsstromen in de wijk goede assertieve zorg niet in de weg staan. Bovendien moet deze vorm van zorg onder de gewone reguliere zorg vallen.’ Lees meer >>

Bereik van de jeugdgezondheidszorg: is ieder kind in beeld?

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel om elk kind in Nederland met jeugdgezondheidszorg te bereiken. Maar is iedereen in beeld? Of zitten er ook zorgmijders tussen? Wat kan de JGZ doen om dit te verbeteren? Een gesprek met onderzoekers Laura Willems over het bereik van de JGZ en Carin Rots-de Vries over het bereiken van gezinnen die vaak buiten beeld vallen. Lees meer >>

Verder in dit nummer:

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.