Het tijdschrift Maatschappij & Gezondheid komt 4 x per jaar uit en is gratis voor de leden van de afdeling M&G.

V VN M G NR3 2022 COVER

Post-hbo-opleiding tot Jeugdverpleegkundige:  gaat het ministerie van VWS over tot subsidiëring?

Achter de schermen wordt al dik twee jaar gewerkt om de post-hbo-opleiding tot Jeugdverpleegkundige gesubsidieerd te krijgen bij het ministerie van VWS. De fractie Jeugd van V&VN Maatschappij & Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) trekken hierin samen op. In dit artikel kijken we naar de achtergronden rondom dit traject. Een ding is klip en klaar. Als de subsidie wordt verleend zal de kwaliteit en het imago van het vak vergroot worden en houdt het jeugdverpleegkundigen langer vast in het vak. De wens is ook uitgesproken dat de titel jeugdverpleegkundige alleen gebruikt mag worden door diegenen die de opleiding succesvol hebben afgerond.  Lees meer >>

 

Psychiater dr. Sjacko Sobczak: ‘Dementie en trauma: het gaat om het herkennen van wat er onder het gedrag ligt’


In deze rubriek komen professionals aan het woord die inspireren. Niet alleen hun functie, maar ook hun lef, enthousiasme en visie zijn aanleiding voor een interview. Deze keer Sjacko Sobczak, als ouderenpsychiater en senior onderzoeker werkzaam bij GGZ instelling Mondriaan en de Universiteit Maastricht waar ze onderzoek doet naar ouderen met dementie en Posttraumatische stress stoornis (PTSS). ‘Vaak is “probleemgedrag” bij mensen met dementie en PTSS “signaalgedrag”.’  Lees meer >>

VTT Envida, HAP en SEH bieden samen de juiste zorg op de juiste plek: schouder aan schouder in weekend, avond en nacht

Het aantal ouderen dat nog thuis woont, neemt de komende jaren alleen maar toe. En dus ook hun complexe zorgvragen. Om deze groep en hun mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen, is samenwerking van groot belang. Een mooie vorm daarvan zien we in Maastricht en Heuvelland. Daar hebben Envida, de spoedeisende hulp (SEH) en de huisartsenpost (HAP) de handen ineen geslagen. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend bieden ze in Maastricht en Heuvelland samen zorg aan patiënten met een acute hulpvraag. Na anderhalf jaar zijn de resultaten best indrukwekkend: er worden onnodige ziekenhuisopnamen en artsenbezoeken voorkomen, het werkplezier is toegenomen en het vertrouwen in elkaar is groot. Verpleegkundige Dankeld Vermaas van Envida, huisarts Siamack Sabrkhany van de HAP en teamleider en -verpleegkundige Sanne Huveners van de SEH delen hun enthousiasme. Lees meer >>

PaTz: samen werken aan betere palliatieve zorg thuis

De eerste PaTz-groepen startten bijna twaalf jaar geleden in Nederland. In zo'n PaTz-groep werken de huisarts, wijkverpleegkundigen en andere zorgprofessionals nauw samen in de laatste levensfase van ongeneeslijk zieke cliënten. Er zijn zo’n 239 groepen actief door heel het land. Deze palliatieve zorg thuis is bijzonder. Zowel in de praktijk als uit onderzoek van het Expertise Centrum Palliatieve zorg van de VUmc blijkt dat door deze samenwerking de palliatieve zorg thuis verbetert. In dit artikel spreken we drie wijkverpleegkundigen over hun ervaringen met PaTz-groepen en de begeleiding van deze cliënten en hun naasten. Lees meer >>

Wilma Helmantel GGD Groningen: ‘Een Verpleegkundige Advies Raad helpt’

In 2017 volgde Wilma Helmantel, jeugdverpleegkundige bij GGD Groningen, het ambassadeurstraject van V&VN. Daar hoorde zij voor het eerst van een VAR, een Verpleegkundige Advies Raad die advies geeft op beroepsinhoudelijke basis aan de directie of raad van bestuur van een organisatie met het doel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Helmantel wilde meteen van start met het opzetten van een VAR binnen GGD Groningen. Een gesprek over valkuilen en successen. Lees verder >>

Intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen

Sinds 1 januari 2015 stellen wijkverpleegkundigen de indicaties voor de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. In de praktijk is er echter veel variatie. Intercollegiale toetsing (IT) maakt, zo blijkt, de indicatiestelling en de zorg eenduidiger en kwalitatief beter. In dit artikel delen wijkverpleegkundigen hun ervaringen met het toetsingsinstrument. Lees verder >>

Verder in dit nummer:

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!