Voordejeugddag 2023 Thema: Voor elkaar zorgen

  • 23 augustus 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Voor De Jeugd Dag

Op 11 september 2023 vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in Zaandam. Na drie jaar livestream hopen VWS en de VNG iedereen weer live te ontmoeten. Er doen ook weer veel kinderen en jongeren aan mee. Zij vertellen over hun ervaringen, geven hun mening en laten hun talenten zien. Het thema ‘Voor elkaar zorgen’ ligt eigenlijk voor het oprapen. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we niet zonder elkaars aanwezigheid, hulp en zorg kunnen. Zeker niet bij het opvoeden en opgroeien. De school en de opvang, familie en vrienden, de sportclub, de speeltuin en het jongerencentrum zijn belangrijke schakels in het leven van kinderen en jongeren. Ze dragen bij aan het normale opgroeien. Ze helpen om de hobbels van het alledaagse leven te nemen en niet te bezwijken onder prestatiedruk. De ‘Voor de Jeugd Dag’ is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. 

Zonder een zorgzame basis komen gezinnen eerder in de problemen en worden ze meer afhankelijk van professionele hulp. Hoe verder kinderen en jongeren in de jeugdzorgketen komen, hoe meer het gewone leven voor hen lijkt weg te vallen. En hoe meer de druk op de jeugdzorg ondertussen blijft stijgen.

Wat kunnen we daartegenover zetten? Hoe kunnen we gezinnen laten merken dat het heel normaal is om elkaar te steunen bij het opgroeien en opvoeden? En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat er op tijd goede hulp is als die toch nodig is? En dat die hulp zo goed mogelijk aansluit bij wat kinderen en gezinnen nodig hebben?

We werken dit uit in vier deelthema’s over het leven van kinderen en jongeren en de rol van opvoeders professionals en beleidsmakers. Lees hier meer over de thema’s en inschrijven.

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS en de VNG. De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)