Verpleegkundigen krijgen meer inspraak

  • 23 januari 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Verpleegkundigen Krijgen Meer Inspraak

De invloed van verpleegkundigen op zorginhoudelijk beleid, het primaire zorgverleningsproces en daarmee verbeteren van kwaliteit van zorg heeft vanaf half 2023 een wettelijk basis. Dat hebben de Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GL) en Hayke Veldman (VVD) vastgelegd in een nieuw artikel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Organisaties worden hiermee verplicht om het snel te regelen. De manier waarop is vrij. De wet noemt een aantal mogelijkheden:

  • VAR: verpleegkundig of verzorgende adviesraad als gesprekspartner van de Raad van Bestuur die adviseert en meedenkt over te voeren beleid.
  • Chief Nursing Officer (CNO): de aanstelling van een of meerdere CNO’s, verpleegkundige directeur of een verpleegkundig decaan ook een goede manier om invloed op zorginhoudelijk beleid in een organisatie te verstevigen.
  • Chief Nursing Information Officer: Deze functie beperkt zich nu nog tot een aantal ziekenhuizen.
  • In de Raad van Bestuur: een organisatie kan ervoor kiezen om een verpleegkundige op te nemen in de Raad van Bestuur. Lees hier de samenvatting. Of lees het gehele wetsartikel in de memorie van toelichting.

Interesse om ook aan de slag te gaan: de verpleegkundigen van GGD Groningen hebben een VAR opgericht en delen hun ervaring graag. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd