V&VN nieuwe stijl

  • 23 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

Het bestuur van V&VN heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de contouren te schetsen voor de nieuwe verenigingsstructuur en om het draagvlak daarvoor te toetsen bij de afdelingen. De plannen voor de Vereniging Nieuwe Stijl zijn regelmatig voorgelegd aan alle afdelingsbesturen. Ook ons M&G bestuur heeft meegepraat en diverse veranderingen voorgesteld. Het bestuur maakt nu een plan voor 2021 met aandacht voor alle aspecten van een vernieuwde vereniging: de vernieuwing van de strategische/inhoudelijke agenda, de positionering van de Ledenraad, de vernieuwing van het bestuur, bureau nieuwe stijl, samenwerking en pilots om onderdelen van een nieuwe structuur en werkwijze uit te proberen. Onze afdeling heeft zich opgegeven als pilot, omdat we er van uit gaan dat onze vereniging lessen kan trekken uit onze ervaring met samenwerking van zeven vakgroepen en wat daarin wel en wat niet mogelijk is. In november worden de plannen nog een keer voorgelegd aan de afdelingen. We zijn benieuwd. Op 1 oktober jl. is Manon Vanderkaa begonnen als nieuwe directeur van het verenigingsbureau.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)