Transformatie jeugdhulp Onze jeugd verdient beter!

  • 25 april 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Betty Bakker Camu 1

Betty Bakker-Camu is vanuit onze beroepsvereniging V&VN Jeugd contactpersoon met het samenwerkingsverband van zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). Die hebben de afgelopen maanden verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel. Deze Hervormingsagenda is aangeboden aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en aan de voorzitter de VNG, met de dringende oproep samen de nodige inhoudelijke verbeteringen te realiseren en met elkaar hierover weer in gesprek te gaan. Het Rijk en de gemeenten praten nu al maanden niet meer met elkaar over de benodigde financiering voor het oplossen van de problemen in de jeugdsector, terwijl dat zo hard nodig is om de hulp voor honderdduizenden kwetsbare jongeren en hun gezinnen te verbeteren. Omdat er geen tijd is te verliezen, hebben zorgaanbieders, cliëntorganisaties en professionals samen doorgewerkt aan een inhoudelijke agenda. Er is overeenstemming over de inhoudelijke richting voor de transformatie naar een toekomstbestendige jeugdhulp, er zijn knopen doorgehakt en voorstellen afgewogen om een volgende stap te kunnen zetten. Bijgaand het resultaat: de Hervormingsagenda Jeugd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)