Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg vernieuwd

  • 19 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Tijdschrift JGZ

Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidzorg (TJGZ) is nu online gratis te lezen. De artikelen die in TJGZ verschijnen behandelen diverse onderwerpen die relevant zijn voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar met een grote variatie. Dat zie je al in de eerste drie artikelen.

  • Een studie naar de langetermijneffecten van behandelingen van veelvoorkomende stoornissen bij kinderen: ADHD, gedragsstoornissen, angststoornissen en depressieve stoornissen.
  • Onderzoek naar de preventieve interventie OuderTeam tijdens Covid-19, welke ouders voorbereidt op het ouderschap en toewerkt naar een versterkte relatie.
  • De resultaten van een inventarisatie van herziening- en ontwikkelingsbehoeften voor JGZ richtlijnen en modules in de komende jaren.

Meer weten? Bezoek www.tijdschriftjeugdgezondheidszorg.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)