Start Verpleegkundige Adviesraad GGD Groningen

  • 17 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Foto VAR Groningen 1

Geïnspireerd door het ambassadeurstraject voor JGZ en OGZ verpleegkundigen heeft Wilma Helmantel in 2019 het initiatief genomen voor een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) binnen GGD Groningen. Samen met 4 verpleegkundigen van verschillende afdelingen van GGD Groningen heeft ze een voorstel geschreven met als belangrijkste doel meer professionele zeggenschap voor verpleegkundigen. Het lukte niet meteen.

Wilma: “Van dit eerste initiatief hebben wij geleerd dat professionele ondersteuning bij het starten van een VAR onmisbaar is. Daarom hebben we advies gevraagd aan een bureau met ervaring met het begeleiden van adviesraden en met het ondersteunen van professionele zeggenschap in zorgorganisaties. Het tweede voorstel hebben we geschreven in afstemming met de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Jos Rietveld en begin 2022 opnieuw voorgelegd aan het MT. En……de aanhouder wint. Het nieuwe oprichtingsdocument wordt nu wel ondersteund door het MT. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen de OR en de VAR. De VAR adviseert wat goed is voor het beroep, voor de toekomst en is geen belangenbehartiger van de beroepsgroep. De VAR functioneert als kritische meedenker over verpleegkundige beroepsinhoud. Het gaat hierbij om samenwerking met MT en DPG. Er zijn 2 managers aangewezen die als aanspreekpunt voor de VAR fungeren zodat we goed met elkaar kunnen afstemmen en samenwerken. Voordat we daadwerkelijk kunnen gaan adviseren moet er een goed fundament gelegd worden. Omdat er geen regels of normen zijn voor een adviesraad (in tegenstelling tot een OR) hebben de organisatie en de adviesraad veel vrijheid om het samen vorm te geven. De komende maanden gaan we ons daarom onder andere richten op een gezamenlijke visie, afspreken van de interne werkwijze van de VAR. Het idee is om in het najaar aan ons eerste advies te kunnen beginnen. Wij hebben er veel zin in! Wordt vervolgd….”.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)