SER: Van nazorg naar voorzorg én gezondheid

  • 25 maart 2024
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

SER: Van nazorg naar voorzorg én gezondheid
Met het briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ roept de Sociaal-Economische Raad het komende kabinet op om snel werk te maken van gezondheidsbevordering en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De SER adviseert het beleid vooral te richten op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen, met extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

Briefadvies Gezond opgroeien, wonen en werken advies 23/07 Gezond opgroeien, wonen en werken (ser.nl)

Van nazorg naar voorzorg én gezondheid
Mensen in Nederland leven langer dan ooit. Maar de verschillen tussen mensen zijn groot. Zo worden theoretisch opgeleiden gemiddeld vijf jaar ouder en leven zij gemiddeld veertien jaar langer in goede gezondheid dan praktisch geschoolden. Ook leven de 20 procent meest welvarende mensen in Nederland ruim acht jaar langer, en 24 jaar langer in goede gezondheid. Gezondheidsbevordering is belangrijk voor het welzijn en (financiële) onafhankelijkheid van mensen nú en voor toekomstige generaties. Daarnaast maakt het Nederland veerkrachtiger: gezondere mensen kunnen beter meedoen aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Een ander uitgangspunt is nodig: van nazorg naar voorzorg én gezondheid. Dat vraagt om een integrale, domeinoverstijgende lange termijnaanpak, waarin gezondheid, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs en de leefomgeving samenkomen.

“Bevorderen van gezondheid voor iedereen en structurele verkleining van sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn een noodzakelijk onderdeel van het streven naar brede welvaart”, SER-voorzitter Kim Putters

Gezondheid op alle beleidsterreinen, bestaanszekerheid en gezondere generaties
De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Geef aandacht aan gezondheid op alle beleidsterreinen.De bevordering van de gezondheid van de bevolking moet centraal staan in het brede overheidsbeleid.
  • Bevorder bestaanszekerheid om een gezond leven te kunnen leiden.Bestaanszekerheid omvat dat mensen werk kunnen krijgen en behouden, met voldoende én toereikend inkomen en middelen van bestaan hebben, dat financiële problemen worden voorkomen of opgelost, en dat mensen toegang hebben tot een betaalbare en gezonde woning, tot onderwijs en gezondheidszorg.
  • Zorg dat iedereen die dat kan, kan meedoen aan goed betaald werk. Er moet dringend werk worden gemaakt van een inclusievere en gezondere arbeidsmarkt.
  • Maak meer vaart met de Gezonde Generatie. Laat kinderen en jongeren meer bewegen gedurende de schooldag, organiseer gezondere maaltijden en bevorder gelijke kansen in het onderwijs.
  • Versterk gebiedsgerichte programma’sen geef voorrang aan kwetsbare regio’s en wijken om de kansen op gezond leven in deze gebieden te vergroten; versterk daarvoor de regionale en lokale voorzieningen.
  • Verander het zorgsysteem in een gezondheidssysteemdoor het bestrijden van chronische stress, bestaansonzekerheid en ongezonde prikkels in de sociale en fysieke omgeving van mensen.

Het briefadvies werd voorbereid door de SER Ad hoc-commissie Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen (SEGV), onder voorzitterschap van SER-kroonlid prof. dr. Marike Knoef.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)