Pandemische paraatheid in WPG

  • 23 januari 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Tweede Kamer

Door de Wet Publieke Gezondheid te wijzigen, kan de regering collectieve maatregelen nemen bij een mogelijke toekomstige pandemie om verspreiding tegen te gaan. Dat kon tot nu toe alleen via noodverordeningen. En tegelijkertijd regelt de wet inspraak van de Tweede Kamer.

De eerste tranche van het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in het belang van de volksgezondheid maatregelen te nemen op het gebied van veilige afstand, hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, openstelling publieke plaatsen, evenementen en bedrijfsmatig personenvervoer, en test- en quarantaineplicht voor in-reizigers. Het voorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer gaat nu door naar de Eerste Kamer. De tweede tranche ligt nu open voor internetconsultatie. Daarin krijgt de minister van VWS bij een pandemie de directe aansturing over de Directeuren Publiek Gezondheid. Dat is nodig om in crisistijd snel te kunnen handelen, te kunnen opschalen en voor eenduidige beleid in het hele land.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)