Onderzoek naar ‘Zorg op afstand’

  • 22 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Wie wil er deelnemen aan de KLANKBORDGROEP van het onderzoeksproject Zorg op Afstand? De eerste digitale bijeenkomst is al donderdag 24 maart van 11.00 - 12.30. Als je wil deelnemen, laat dat dan weten via jeugd.mgz@venvn.nl.

Waar gaat het over? TNO en NCJ voeren samen een onderzoeksproject uit genaamd: “Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen”. Het doel is om het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vast te leggen in beleid en in de richtlijnen van de JGZ. Het onderzoek wordt toegespitst op het ontwikkelingsonderzoek bij een kind. Er wordt een generieke richtlijnmodule ontwikkeld en zal ten minste één JGZ Richtlijn worden aangepast. De looptijd van het project is 18 maanden, van januari 2022 tot juli 2023. NCJ en TNO zetten een klankbordgroep om expertise op te halen van vertegenwoordigers van de AJN, V&VN jeugd, GGD GHOR Nederland, ActiZ, GGD regio Utrecht, Topicus, ketenpartners en Avans en Yunio. De deelnemers van de klankbordgroep worden betrokken bij het ontwikkelen van vragenlijsten- en interviewprotocollen, de interpretatie van onderzoeksresultaten en de verbinding van het onderzoek met de praktijk.

De klankbordgroep komt drie keer bij elkaar. De eerste bijeenkomst vindt online plaats op 24 maart van 11:00 tot 12:30 uur. Dan zullen de uitgangsvragen en PICO’s worden voorgelegd. De tweede bijeenkomst zal zijn in september (voorleggen resultaten). De derde bijeenkomst zal in dec/jan plaatsvinden (overleggen en afstemmen van de aanbevelingen en overwegingen). De deelname zal vergoed worden (€135,- per keer). Aanmelden kan via jeugd.mgz@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)