NVK Richtlijn Obstipatie bij kinderen 0-18 jaar

  • 22 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gaat op korte termijn starten met de Modulaire update richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar. De richtlijnupdate wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De heer prof. dr. Marc Benninga, kinderarts-MDL, is voorzitter van de werkgroep. Mevrouw Dr. Merit Tabbers, kinderarts-MDL, is projectleider van de werkgroep en verantwoordelijk voor de begeleiding en realisatie van deze richtlijnupdate. Het doel is een modulaire update van 10 van de 30 modules van de huidige NVK richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar uit 2015, bestemd voor de eerste, tweede en derde lijn. Na 2016 zijn diverse studies gepubliceerd op het gebied van diagnostiek en behandeling, waardoor herziening op bepaalde onderdelen gewenst is. V&VN vakgroep jeugd wordt gevraagd in deze richtlijn update te participeren in de klankbordgroep. Dit kan door middel van het afvaardigen van één inhoudsdeskundig lid. De NVK verzoekt ons om slechts 1 persoon hiervoor af te vaardigen. Aanmelden kan via jeugd.mgz@venvn.nl , dan sturen we jouw gegevens door.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)