Netwerkbijeenkomst OGZ

  • 8 maart 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Tuberculose
Art Board Game Challenge 163064

De voorzitters van de vakgroep Tuberculose (Geraldine ter Linde), de vakgroep Seksuele Gezondheid (Harriette van Buel) en de vakgroep Infectieziektenbestrijding (Marian Lenders) en bestuurslid afdeling Maatschappij & Gezondheid (Karin Oudshoorn) nodigen hun achterban uit voor een netwerkbijeenkomst in het teken van ‘Verbinding en verdieping in de OGZ’.  Inspirerende sprekers en ontwikkelingen binnen de OGZ geven invulling aan de dag.

Graag per GGD één verpleegkundige pèr vakgebied. Dus: 1 verpleegkundige IZB, 1 verpleegkundige SG en 1 verpleegkundige TBC per GGD is van harte welkom. Wil je deelnemen aan deze dag dan dien je wel lid te zijn van de afdeling M&G van V&VN. Deelname is gratis! Met elkaar maken we er een geslaagde dag van!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)