Mastitis protocol

  • 19 februari 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
1490F346 8DAE 4D02 85FD B1E8843BFA84 300X300

Recent is het herziene mastitisprotocol #36 van de ABM (Academy of Breastfeeding Medicine) uitgebracht. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) heeft deze nieuwe inzichten in de advisering rond het voorkomen en behandelen van mastitis vertaald en bewerkt naar de Nederlandse situatie. De nuancering van deze adviezen is te vinden in het verdiepingsdocument. Dat is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de VSBB en mag vrij gedeeld worden. De NVL levert hiermee een bijdrage aan een eenduidige richtlijn voor de behandeling van gerelateerde aandoeningen in het mastitisspectrum in de toekomst.  Zij pleiten voor een herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding (2015) waarin deze adviezen meegenomen kunnen worden. www.nvlborstvoeding.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)