Geef je op voor de geclusterde richtlijnen opvoeden en opgroeien

  • 20 februari 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

De komende jaren worden alle JGZ-richtlijnen omgezet in richtlijnmodules. Daarvoor zijn de richtlijnen ingedeeld in clusters. Voor nu is V&VN jeugd op zoek naar jeugdverpleegkundigen voor het cluster ‘Opvoeden en ondersteunen’. De deadline is 15 maart a.s.

Werkzaamheden: meelezen en adviseren bij het ontwikkelen/herzien van alle JGZ richtlijnmodules in het cluster, adviseren welke JGZ richtlijnmodules binnen het cluster een update nodig hebben, afstemmen met de overkoepelende clusterstuurgroep, afstemmen met je achterban en met V&VN Jeugd.

Op termijn volgen de clusters:

  • Voeding en groei – start begin 2024
  • Psychosociaal en gedrag – start begin 2024
  • Het lichaam – start 2024/2025
  • Ontwikkeling en zintuigen – start 2024/2025

Benieuwd naar welke richtlijnen in welk cluster zijn opgenomen? Bekijk hier de indeling.

Aanmelden kan via jeugd.mgz@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)