Beleidswijziging screening asielzoekerskinderen < 12 jaar

  • 8 maart 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Tuberculose

Er is een beleidswijziging aangekondigd, waardoor asielzoekerskinderen <12 jaar bij binnenkomst in Nederland niet meer met een longfoto op tuberculose worden gescreend, maar met een tuberculinehuidtest.

GGD GHOR Nederland is als opdrachtnemer van het COA voor de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) inclusief de TBC-screening in de COA-opvang, gevraagd om de landelijke invoering van het nieuwe screenings beleid binnen de COA-opvang te coördineren en faciliteren.

Het door de CPT-werkgroep ontwikkelde implementatieplan Tuberculose-infectie (TBI) screening asielzoekers jonger dan 12 jaar dient hierbij als leidraad.

Huidige stand van zaken

Om als GGD daadwerkelijk te kunnen starten met de invoering van dit nieuwe screeningsbeleid, moet er op landelijk niveau nog een en ander geregeld worden. Daarom werkt GGD GHOR Nederland momenteel, in samenwerking met een werkgroep van 6 GGD-medewerkers (TBC-arts, TBC verpleegkundige, REC-manager en MTM-ers) van verschillende GGD-en aan de voorbereidende fase. Deze fase richt zich op het zorgdragen voor de randvoorwaarden op landelijk niveau en aanpassingen aan het protocol ‘TBC-screening, -behandeling en BCG-vaccinatie bij asielzoekers’.

Op basis van de huidige planning is het duidelijk dat de door de CPT gecommuniceerde ingangsdatum van 1 april 2023 voor het TBC-screeningsbeleid bij asielzoekerskinderen < 12 jaar niet wordt gehaald. Reden hiervoor is dat de inrichting van het nieuwe screeningsproces in combinatie met de bouw van de zogenoemde COA-koppeling in iTBC nog niet gereed is. Wij gaan momenteel uit van een ingangsdatum van 1 juli 2023. Om op deze datum te kunnen starten zijn we afhankelijk van de aanpassingen in iTBC. Wij zullen dit nauwgezet volgen en jullie direct informeren als er vertraging optreedt.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)