ALV benoemt nieuwe bestuursleden afdeling M&G

  • 20 november 2022
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid
Nieuwsbrief Foto Nwe Best Leden

Sophia Hoogendoorn, Bente Allessie, Marian Lenders, Geraldine ter Linde, Natascha van Noort, Harriette van Buel en Monique Römkens zijn de nieuwe bestuursleden van de afdeling Maatschappij &Gezondheid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022 stelden zij zichzelf voor aan de leden. Alle vakgroepen zijn nu met 2 personen vertegenwoordigd in het bestuur. Seksuele Gezondheid zoekt nog een bestuurslid. Meldt je gerust aan als aspirant lid om je te oriënteren! Het bestuur team werkt met een roulerend voorzitterschap. De oude bestuursleden Karin Oudshoorn en Jacqueline de Vries gaan langzaam afbouwen als het nieuwe bestuur ingewerkt is.

We stoppen eind dit jaar met het uitgeven van het tijdschrift M&G vanwege het vertrek van de vakgroepen wijkverpleegkundigen en dementieverpleegkundigen. De ALV stemde in met het plan om te gaan werken met een nieuwe vorm van een deels digitaal en deels papieren tijdschrift, naast een digitale nieuwsbrief voor de actualiteit. Het bestuur werkt dit momenteel verder uit.

Jammer dat er niet veel leden van de afdeling M&G aanwezig waren, want ze misten het verhaal van onze gastspreker Soler Berk (Voorheen Stichting Lezen&Schrijven momenteel NCJ). Hij vertelde wat armoede met de gezondheid van mensen doet. Dat deed hij aan de hand van voorbeelden waaruit blijkt hoe moeilijk het is voor laaggeletterden om grip op je uitgaven te krijgen en mogelijkheden voor toelages te vinden als je niet digitaal- en niet taalvaardig bent. De laagdrempelige rol van verpleegkundigen is cruciaal voor preventieve maatregelen. Ook pleit hij voor vaker inzetten van de leestest. Vergeet niet dat de maatschappij steeds ingewikkelder in elkaar steekt voor veel mensen. De handreiking omgaan met armoede in de JGZ is ook voor de OGZ goed te gebruiken. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)