Alcoholvrije Start

  • 21 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid
Alcoholvrije Start

Vanaf februari 2023 nemen Emily Miesen en Herma Davelaar – van Zante  deel aan de Taskforce Alcoholvrije Start. Emily vanuit V&VN Jeugdverpleegkundigen en Hema vanuit V&VN Vrouw en Kind. Professionals uit de geboortezorg en zorg rondom het jonge kind zijn in deze taskforce  samen aan de slag met de alcoholpreventie bij kinderwens, tijdens zwangerschap, kraamperiode en daarna.  De missie is ervoor te zorgen dat alle professionals alcoholgebruik signaleren en eenduidig advies uitdragen. De Taskforce agendeert het alcoholgebruik, stimuleert versterking van netwerken en vergroting van kennis en vaardigheden van zorgverleners voor het effectief bespreken van en begeleiden bij het stoppen met het drinken van alcohol.  

Deze Taskforce is begin 2022 opgericht en komt voor uit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek. De missie van de Taskforce komt uit het Nationaal Preventie-akkoord, is ervoor te zorgen dat alle betrokken professionals alcoholgebruik signaleren en eenduidig advies uitdragen.

De Taskforce heeft een aantal speerpunten/te nemen acties geformuleerd:

  • Ontwikkelen gezamenlijke visie
  • Formuleren en prioriteren van de doelgroep(en)
  • Ondersteunen van de betrokken professionals
  • Bevorderen van het netwerk rondom preconceptie-, zwangerschaps- en jeugdgezondheidszorg.
  • Het voorlichten van de einddoelgroep.

Vanuit de Taskforce was er een bijdrage d.m.v. een workshop aan het congres Alcohol op de kaart-(h)erkennen van problematiek op 6 april j.l.

Emily en Herma zullen n.a.v bijeenkomsten van de Taskforce nog informatie delen en binnenkort ook medewerking vragen voor een vragenlijst. Maar je kunt er al meer over lezen via de volgende linken:

https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/zwangerschap-en-alcoholproblematiek

https://www.trimbos.nl/aanbod/alcoholvrijestart/

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)