Acute jeugdhulp

  • 19 februari 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Het kenniscentrum van V&VN afdeling GGZ vraagt wie vanuit de jeugdverpleegkundige beroepsgroep mee wil werken aan een nieuwe generieke module Acute Jeugdhulp om goed te kunnen aansluiten op het preventieve jeugdveld. Doel is het maken van afspraken over hoe hulpverleners en organisaties vanuit jeugd-ggz, jeugdzorg én jeugdbescherming samen de zorg voor een kind en zijn systeem in crisis zo goed mogelijk kunnen organiseren. Vandaar dat de werktitel voor deze nieuwe kwaliteitsstandaard is: generieke module acute jeugdhulp (en niet meer: acute psychiatrie jeugd). Zie bijlage. Tijdens een eerder gehouden invitational conference (45 aanwezigen) zijn knelpunten geïnventariseerd en geduid. 

Je kan meedoen in de werkgroep en/of in de interne meeleesgroep. Aanmelden kan via richtlijnen@venvn.nl of via g.bosman@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)