113 Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit

  • 22 augustus 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Samen Minder Suïcide

Deze 113 handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd. Dit project maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025. De handreiking is een aanvulling op de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerk brede werkwijze. De handreiking staat dus niet op zichzelf. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van de leidraad. De leidraad richt zich op suïcidaliteit bij jongeren in het algemeen. De handreiking gaat in op de gebieden waar werken met jongeren met persisterende suïcidaliteit iets anders vraagt.

Bekijk hier de handreikingen:

Handreiking_suïcidepreventie_bij_jongeren_persisterende_suïcidaliteit.pdf (113.nl)

Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

Voor hulp aan nabestaande heeft 113 de volgende handreiking:

Brochure nabestaande suicide-v5.pdf (113.nl)

En verder is er ook:

lotgenotencontact nabestaanden zelfdoding - Slachtofferhulp Nederland

Lotgenotengroep voor nazorg en herstel na suïcidepoging - ggz.nl

Soms hebben GGZ instellingen ook aanbod in huis voor nabestaanden/broers zussen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)