Scholing Kaders van indiceren voor wijkverpleegkundigen

  • 9 juni 2021
  • Evenement
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Op 9 juni is er opnieuw een scholing “kaders van het indiceren” voor (wijk)verpleegkundigen.

Vanaf 2015 is de wijkverpleegkundige als poortwachter voor de aanspraak wijkverpleging in de zorgverzekeringswet gepositioneerd. De wijkverpleegkundige bepaalt wie welke zorg nodig heeft: zij indiceert de benodigde zorg. Hiervoor zijn landelijke spelregels en uitgangspunten afgesproken.

In de praktijk blijken deze regels niet voor iedereen even bekend en worden deze niet altijd eenduidig geïnterpreteerd. Dit leidt tot diversiteit in indicatiestellingen. Hoe weet je nu hoe je het goed doet en hoe je dat kan toetsen?

In deze scholing komen alle relevante kaders aan bod: het normenkader, het begrippenkader, het toetsingskader en het kwaliteitskader. We gaan met elkaar aan de slag om scherp te krijgen hoe een goede indicatie tot stand komt, waar je rekening mee moet houden en hoe je professionele autonomie vorm kunt geven.

Wanneer: 9 juni van 13.00-16.00 uur

Waar: online

Kosten: € 79,-

Accreditatie: 3 punten

De scholing wordt gegeven door Marjolein Zilverentant en je kunt je opgeven via V&VN-academie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!