Vacature voorzitter V&VN Maag Darm Lever

V&VN MDL is de beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van Maag Darm Leverziekten. De V&VN MDL verenigt verpleegkundig specialisten, verpleegkundig endoscopisten, endoscopieverpleegkundigen- en assistenten, MDL-verpleegkundigen en voedingsverpleegkundigen. Als voorzitter draag je bij aan de verdere professionalisering en positionering van de zorg en de vereniging. Je werkt nauw samen met de penningmeester en secretaris. Je treedt aan voor een periode van drie jaar, welke officieel start op het moment van de ledenvergadering.

Taken

Een voorzitter van V&VN MDL is ‘het gezicht van de beroepsvereniging’. Je participeert in het bestuur van de Nederlandse Vereniging Gastro Enterologie (NVGE) en hebt 2 keer per jaar een overleg met de Nederlandse Vereniging Maag Darm Leverziekten (NVMDL). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de beleidsvoering, voorzitten van de bestuursvergaderingen en ben je in staat om landelijke ontwikkelingen ook te integreren in het beleid van de V&VN MDL. Hij/zij coördineert de activiteiten en/of volgt de voortgang. Verwacht wordt dat de voorzitter aanwezig is bij de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering, het voor- en najaarscongres in Veldhoven en de beleidsdag. De taken kunnen verdeeld worden met de vice-voorzitter.

De voorzitter;

• Geeft leiding aan bestuursleden en houdt toezicht op de netwerken en andere functionarissen die in opdracht van de afdeling werkzaamheden verrichten

• Is contactpersoon voor de V&VN, NVGE en NVMDL

• Is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en werkt binnen de geldende statuten en reglementen

• Is mede aanspreekpunt voor het algemeen bestuur en voor de sector in het geheel

• Is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het beleid- en jaarplan en ziet toe op de uitvoering en financiën

• Draagt zorg voor en ziet toe op het tijdig delen van kennis, zowel intern als extern op verschillende niveaus. Is contactpersoon voor de organisatie van congressen en aansturing van werkgroep scholing.

Competenties

Om de rol van voorzitter binnen een vrijwilligersafdeling goed te kunnen vervullen zijn de volgende eigenschappen/ vaardigheden essentieel. Een voorzitter:

• Is in staat om op micro-, meso- en macroniveau te denken

• Beschikt over strategisch en analytisch vermogen

• Is een beroepsbeoefenaar binnen de sector MDL;

• Is op de hoogte van de ontwikkelingen op MDL-gebied in Nederland en haar omgeving;

• Is op de hoogte van de doelen van de afdeling en draagt bij aan de geformuleerde resultaten;

• Beschikt over coachende kwaliteiten richting leden;

• Onderhoudt nauwe contacten met de netwerken en is actief betrokken bij hun vergaderingen, overleggen en organisatie van bijeenkomsten;

• Is in staat om de doelen van de afdeling vast te houden en is resultaatgericht;

• Is enthousiast, besluitvaardig en integer en representatief;

• Heeft een inspirerende en innovatieve houding;

• Is in staat om gemiddeld 2-3 uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden

Wat wij bieden

• Een leeromgeving waarin je de mogelijkheid hebt gezamenlijk de MDL-zorg te positioneren met de verschillende functies.

• Een groot netwerk waarbinnen veel kennis gedeeld wordt

• De mogelijkheid bestuurlijke ervaring op te doen 

• Een vereniging met een groot bereik onder verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en invloed naar buiten.

• Vacatiegelden en onkostenvergoeding

Interesse

Graag ontvangen we uw reactie. Dit kan per e-mail naar Thea Korpershoek, voorzitter.mdl@venvn.nl. De vacature wordt gesloten als er iemand gevonden is.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!