Vacature penningsmeester V&VN Maag Darm Lever

V&VN MDL is de beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van Maag Darm Leverziekten. De V&VN MDL verenigt verpleegkundig specialisten, verpleegkundig endoscopisten, endoscopieverpleegkundigen- en assistenten, MDL-verpleegkundigen en voedingsverpleegkundigen. Als penningmeester draag je bij aan de verdere professionalisering en positionering van de zorg en de vereniging. Je werkt nauw samen met de (vice) voorzitter en secretaris. Je treedt aan voor een periode van drie jaar, vanaf maart 2021. De inwerkperiode zal zijn van maart 2021 tot maart 2022.


Taken

De penningmeester V&VN MDL is verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de afdeling MDL. Ze heeft hiervoor een contactpersoon in V&VN die adviseert en actief meedenkt. Verwacht wordt dat de penningmeester aanwezig is bij de (kern)bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering, het voor- en najaarscongres in Veldhoven en de beleidsdag. 

De penningmeester;
• Stemt taken en verantwoordelijkheden af met met de voorzitter

• Beheert de financiën van de afdeling

• Ziet toe op een correcte afhandeling van de declaraties volgens de interne regels van de V&VN en beleidsafspraken afdeling MDL

• Beheert de mailbox van de penningmeester en onderneemt adequate acties op de mails

• Maakt het jaarverslag financiën met ondersteuning vanuit de V&VN

• Presenteert het financieel jaarverslag tijdens de algemene ledenvergadering

• Beheert het format begroting en sponsoring

• Is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting van de afdeling

• Draagt zorg voor de jaarlijks kascontrole

• Onderhoudt contacten met sponsoren, congresbureau, coördinator evenementen + sponsoring V&VN en financiën V&VN.

Competenties

Om de rol van penningmeester binnen een vrijwilligersafdeling goed te kunnen vervullen zijn de volgende eigenschappen/ vaardigheden essentieel. Een penningmester:

• Is in staat om op micro-, meso- en macroniveau te denken

• Heeft affiniteit en eventueel ervaring met financieel beheer

• Is een beroepsbeoefenaar binnen de sector MDL;

• Is op de hoogte van de ontwikkelingen op MDL-gebied in Nederland en haar omgeving;

• Is op de hoogte van de doelen van de afdeling en draagt bij aan de geformuleerde resultaten;

• Is enthousiast, besluitvaardig en integer en representatief;

• Is in staat om gemiddeld 1 uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden

Wat wij bieden

• Een leeromgeving waarin je de mogelijkheid hebt gezamenlijk de MDL-zorg te positioneren met de verschillende functies.

• Een groot netwerk waarbinnen veel kennis gedeeld wordt

• De mogelijkheid bestuurlijke ervaring op te doen

• Een vereniging met een groot bereik onder verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en invloed naar buiten.

• Vacatiegelden en onkostenvergoeding

Interesse

Graag ontvangen we uw reactie. Dit kan per e-mail naar Thea Korpershoek, voorzitter.mdl@venvn.nl. De vacature wordt gesloten als er iemand gevonden is.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)