Vacature bestuurslid leidinggevende endoscopie V&VN Maag Darm Lever

V&VN MDL is de beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van Maag Darm Leverziekten. De V&VN MDL verenigt verpleegkundig specialisten, verpleegkundig endoscopisten, endoscopieverpleegkundigen- en assistenten, MDL verpleegkundigen en voedingsverpleegkundigen. Als bestuurslid draag je bij aan de verdere professionalisering en positionering van de zorg en de vereniging. Je bent, samen met een ander bestuurslid, contactpersoon voor het netwerk endoscopie. Je treedt aan voor een periode van drie jaar.

Taken

Een bestuurslid van V&VN MDL heeft een of meerdere portefeuilles waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Het bestuurslid coördineert de activiteiten die voortkomen uit de portefeuille en/of volgt de voortgang. Tevens is het bestuurslid contactpersoon vanuit het netwerk. Verwacht wordt dat het bestuurslid aanwezig is bij de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering, het voor- en najaarscongres in Veldhoven en de beleidsdag. Hij/ zij draagt zorg voor, en ziet toe op het tijdig delen van kennis, zowel intern als extern op verschillende niveaus.

Competenties

Om de rol van bestuurslid binnen een vrijwilligersafdeling goed te kunnen vervullen zijn de volgende eigenschappen/ vaardigheden essentieel. Een bestuurslid:

• Is in staat om op micro-, meso- en macro niveau te denken;

• Is een beroepsbeoefenaar als leidinggevende op de afdeling endoscopie

• Is op de hoogte van de ontwikkelingen op MDL gebied in Nederland en haar omgeving;

• Is op de hoogte van de doelen van de afdeling en draagt bij aan de geformuleerde resultaten;

• Is in staat om de doelen van de afdeling vast te houden en is resultaatgericht;

• Is in staat om landelijk een netwerk endoscopie te vormen en te sturen in het organiseren van scholingen en kennisdeling.

• Is in de mogelijkheid om mee te denken en participeren in online activiteiten zoals website, online community van de afdeling MDL

• Is enthousiast, besluitvaardig en integer en representatief;

• Heeft een inspirerende en innovatieve houding;

• Is in staat om gemiddeld 1 uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden

Wat wij bieden

• Een leeromgeving waarin je de mogelijkheid hebt gezamenlijk de MDL-zorg te positioneren met de verschillende functies;

• Een groot netwerk waarbinnen veel kennis gedeeld wordt

• De mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen;

• Een vereniging met een groot bereik onder verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en invloed naar buiten;

• Vacatiegelden en onkostenvergoeding.

Interesse

Graag ontvangen we uw reactie. Dit kan per e-mail naar Thea Korpershoek, voorzitter.mdl@venvn.nl. De vacature wordt gesloten zodra we iemand voor deze functie hebben aangenomen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!